อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สุโขทัยเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

รองผอ.กอ.รมน.สุโขทัย เปิดอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.55 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสะอาด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ท.) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 40 คน ซึ่ง“โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์” กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์และขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์, นักจัดรายการวิทยุ, สื่อออนไลน์ ที่ให้ความร่วมมือในการเสนอข่าว ของ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย นำเสนอสู่สาธารณชนด้วยดีเสมอมาตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและมีการประสานการปฏิบัติระหว่างกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณชน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทัศนคติและแสดงเจตนารมณ์การในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาต่อไป

สุริยา ด้วงมา 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 56