อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

"วปค."บ้านโฮ่ง-ลำพูน ฝึกอบรมปลัดอำเภอรุ่น243

วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 243 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2562 พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.59 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 243 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยปลัดอําเภอทั่วประเทศ จำนวน 90 คน โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มอบหมายให้ นายราเยสราย หัวหน้ากลุ่มงานกำกับสืบสวนและปราบปราม 1 มาบรรยายให้ผู้เข้ารับอบรม ในหัวข้อวิชาบทบาทหน้าที่และเทคนิคการสืบสวนปราบปรามของพนักงานฝ่ายปกครอง โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจรับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอ (พนักงานฝ่ายปกครอง) ระเบียบข้อกฏหมาย, แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจับ การค้น การยึด ทุกครั้ง เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด และวิธีการสืบสวนปราบปรามให้ได้ผล 100% ตามแนวทางยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%