อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

ชัยภูมิเร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ รับเทศกาลดอกกระเจียวบาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI ในพื้นที่ กฟจ.ชัยภูมิ อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.54 น.

ที่โรงแรมเทพสถิตวิวล์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นายศุภฤกษ์ น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดโครงการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI  ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบูรณาการร่วมระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุริยะ ธีระวาส รฝ.วบ.ฉ.3  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขา พร้อมเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศบาลตำบลวะตะแบก นายกองค์การบริส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว พร้อมเจ้าหน้าที่แต่ละตำบล และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับและร่วมดำเนินกิจกรรม

นายสุริยะ ธีระวาส รฝ.วบ.ฉ.3  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนี้มาเนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเรื่องไฟดับไฟกระพริบ จึงได้เร่งดำเนินกิจการตามโครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเพราะอาจมีปัญหาเรื่องไฟดับไฟตกอาจส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ค่อยดี ซึ่งจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม หากมีการแก้ไขได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิและประเทศ ให้ดีขึ้น ซึ่งในวันนี้ก็ได้มาจัดกิจกรรมที่อำเภอเทพสถิตจากเดิมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาก็มีภารกิจในการก่อสร้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคอีสานตอนล่างนั่นก็คือ เขตนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาค่อนข้างมากทำให้ระบบจำหน่ายการไฟฟ้าที่พลาดไปตามแนวถนนอยู่ใกล้กับต้นไม้อย่างดี จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฝนตกฟ้าคะนองลมกรรโชกจึงมักจะเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะเวลาค่ำคืน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คำนึงถึงปัญหาเช่นนี้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเพื่อลดค่า SAI FI และ SAI DI  ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิขึ้น เพื่อลดปัญหาไฟดับไฟกระพริบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยการตรวจสอบระบบรักษาระบบจำหน่ายเป็นระยะทาง 74 วงจรกิโลเมตร ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้ 1 เปลี่ยนลูกถ้วยก้านตรงชำรุด ตัดกิ่งแต่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า  ปักเสาแซมไลน์ แรงสูง 12 เมตร  พร้อมอุปกรณ์ประกรณ์หัวเสา เปลี่ยนคอน คอร.ชำรุด แก้ไขสายแรงสูงชำรุด ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน โดยการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะช่วยลดปัญหาไฟดับไฟกระพริบในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและของประเทศในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิ  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%