อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

เทศบาลทุ่งคอก จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

“ธานี ฉัตรนภารัตน์” นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านลองตอง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.53 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญด้านสาธารณสุขอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะพบว่ามีการแพร่ระบาดในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงได้มอบหมายให้ นายสุริยะ แก้วดอนไพร ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคอก นายสมบัติ รู้รอบ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งคอก ร่วมกับ นายอนันธวัฒน์ จินดารัตน์ กำนันตำบลทุ่งคอก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านลองตอง ร่วมกันออกรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดยุงและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้ง 6 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก

อีกทั้งเทศบาลตำบลทุ่งคอก ได้จัดกิจกรรมให้มีการอบรมการป้องกันการเกิดไข้เลือดออก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในการป้องกัน และการควบคุมการมีส่วนร่วมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยากำจัดยุงลาย หรือพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย พร้อมแจกจ่ายทรายอะเบทให้กับประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อนำไปใส่ในภาชนะกักเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำขังเป็นการกำจัดต้นตอคือลูกน้ำยุงลาย และสำคัญที่สุดคือ ทุกคนต้องคอยหมั่นระมัดระวังตนอย่าให้ยุงลายกัดซึ่งจะทำให้ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง และคาดหวังให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ผลแบบยั่งยืนต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%