อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

งดต่อใบอนุญาตโรงงานปลาร้า ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

นายก อบต.หํวโพธิ์ งดต่อใบอนุญาตประกอบการฯ โรงงานปลาร้าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน นักเรียน และชาวบ้านไม่สามารถใช้ชีวิตปกติ มานานกว่า 3 ปี อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.50 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธีระ โรจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ นายก อบต.หัวโพธิ์ น.ส.จรินทร ขันทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่นิติกร อบต.หัวโพธิ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลาร้าในพื้นที่บ้านบางบอน หมู่ 5 ต.หัวโพธิ์ ที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอน ส่งผลให้ครูและนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน การสอนหนังสือ ชาวบ้านประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงไม่สามารถใช้ชีวิตปกติกว่า 3 ปี

จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานปลาร้าดังกล่าวยังคงส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักเรียนและชาวบ้าน อีกทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงงานปลาร้าได้หมดอายุเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ทางโรงงานยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่ เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาโดยมีความเห็นควรตรงกันว่าให้โรงงานปลาร้าหยุดกิจการจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนักเรียนและชาวบ้าน จากนั้นหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามาตรวจสอบว่าถูกต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ถ้าหากทางโรงงานยังฝ่าฝืนดำเนินกิจการต่อทาง อบต.จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%