อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เผย10แสตมป์ในหลวงร.10 ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์

เปิด 10 แสตป์อันมีความเกี่ยวเนื่องกับ “ในหลวงร.10” เนื่องในโอกาสมงคล วันเฉลิมพระชมพรรษา 67 พรรษา ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ครั้ง “ทรงพระเยาว์” จวบจน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ตราไปรษณียากร หรือ “แสตมป์” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยบันทึกประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์-พรรณไม้หายาก-วัฒนธรรมของแต่ละภาค รวมไปถึงภาพเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประเทศไทยอยู่เสมอ และเนื่องในโอกาสสำคัญ วันเฉลิมพระชมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาง “เดลินิวส์ออนไลน์” จึงขอรวบรวม 10 แสตมป์ที่เคยทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน มาให้ทุกคนได้ร่วมรำลึกไปพร้อมกัน

1. ทรงบรรลุนิติภาวะ28 ก.ค. 2515 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ 20 พรรษา ผู้ออกแบบสแตมป์คือ ..ผ่องศรี ศาลยาชีวิน พิมพ์ด้วยเทคนิคโฟโตกราวัวร์ และจัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์รัฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น

2. วันสถาปนา มกุฎราชกุมาร28 ธ.ค. 2515 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดพระราชพิธีสถาปนาเป็นพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร” ใช้เทคนิคและสถานที่พิมพ์ เหมือนชุดที่ 1 ทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนสีพื้นหลังเท่านั้น

3. ชุดที่ระลึกเนื่องในวโรกาสคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 ธ.ค. 2542 ใช้วิธีการพิมพ์แบบโรโตกราเวียร์ โดยพระบรมรูปที่ปรากฏบนแสตมป์นั้น นำมาจากพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยพระองค์ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 ออกแบบโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (นายธเนศ พลไชยวงศ์)

4. วันฉลองพระราชสมภพ ครบ 4 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 ก.ค. 2543 พระบรมรูปในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร ด้านข้างมีภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวที่ จ.สุพรรณบุรี พร้อมตราพระปรมาภิไธยขณะที่ยังทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ออกแบบโดย นายธเนศ พลไชยวงศ์ และใช้ธีการพิมพ์แบบลิโธกราฟี

5. ชุดที่ระลึก 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 ก.ค. 2545 ผู้ออกแบบคือ นายจรรยา บุญญาศักดิ์ ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบลิโธกราฟี

6. ชุดที่ระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 ก.ค. 2555 ผู้ออกแบบคือ นายธเนศ พลไชยวงศ์ (บ.ไปรษณีย์ไทย)

7. ชุด 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร28 ก.ค. 2559 นำเสนอพระฉายาลักษณ์ในกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 16 ส.ค. 2558 และ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” วันที่ 11 ธ.ค. 2558 พร้อม 2 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งได้รับพระราชทานภาพต้นแบบมาจัดพิมพ์แสตมป์ ผู้ออกแบบคือ ..มยุรี นาคนิศร (บ.ไปรษณีย์ไทย) ด้วยวิธีการพิมพ์แบบลิโธกราฟี-หลายสี

8. ชุด 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร28 ก.ค. 2560 เป็นภาพพระฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมข้อความบรรยาย บนพื้นภาพสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ โดยเพิ่มเทคนิคปั้มฟอยล์ทองบริเวณคำบรรยาย ชื่อชุด ชนิดราคา และประเทศไทย

9. แสตมป์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร28 ก.ค. 2561 เป็นแสตมป์ทั่วไปไม่ใช่แสตมป์ที่ระลึก มีทั้งหมด 12 ชนิดราคา ตั้งแต่ 1 บาทไปถึง 100 บาทต่อดวง โดยราคาหลักหน่วยจะพิมพ์เพียงสีเดียว แต่หลัก 10 ขึ้นไปจะพิมพ์สองสี และชนิดราคา 50 บาท กับ 100 บาท มีความพิเศษคือปั้มฟอยล์แดงและฟอยล์ทองตามลำดับ ถือได้ว่าเป็น...แสตมป์พระฉายาลักษณ์ ชุดแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน

10. แสตมป์ที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร4 พ.ค. 2562 โดยเชิญพระฉายาลักษณ์พระราชทาน ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบกเต็มยศ ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเมื่อครั้งการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2493 ผู้ออกแบบคือ นายธเนศ พลไชยวงศ์ ใช้กระดาษเคลือบฟอยล์เงินกระจกที่ประเทศอังกฤษก่อนส่ง มาพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเทคนิคดังกล่าว มีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้ภาพตราไปรษณียากร มีความสดใส เปล่งประกายสวยงาม แวววาว สมพระเกียรติเนื่องในการพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกของวงการตราไปรษณียากรไทย ที่ใช้เทคนิคดังกล่าว นอกจกานี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการพิมพ์สีเหลืองทองและปั้มดุนนูน 3 จุด เพื่อให้มีมิติสวยงาม พร้อมพิมพ์ลายเส้นสีทองบริเวณพระปรางค์ เจดีย์ จัดพิมพ์จำนวน 3 ล้านดวง.
.................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย "พรรณรวี พิศาภาคย์"
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64