อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

การล่วงละเมิดทางเพศ ในที่ทำงาน (4)

การล่วงละเมิดทางเพศ มีการใช้คำในลักษณะเดียวกันได้แก่ การคุกคามทางเพศ การรังควานทางเพศ การล่วงเกินทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยทางกายและวาจา พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.15 น.


นิยาม “การล่วงละเมิดทางเพศ” ของประเทศไทย การล่วงละเมิดทางเพศ มีการใช้คำในลักษณะเดียวกันได้แก่ การคุกคามทางเพศ การรังควานทางเพศ การล่วงเกินทางเพศ การก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยทางกายและวาจา โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือจำต้องยอมของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ จึงถือว่าได้ถูกบัญญัติความหมายไว้อย่างชัดเจนถึงเส้นแบ่งของการกระทำด้วยความเสน่หาต่อกัน กับการคุกคามไว้ที่ “ผู้ถูกกระทำยินยอมหรือไม่” ส่วนนิยามของความผิดฐานอนาจารคือเป็นการกระทำแก่เนื้อตัวร่างกาย อันมีลักษณะให้เกิดความอับอายในทางเพศหรือไม่สมควรในทางเพศ

สำหรับนิยามของการข่มขืน/กระทำชำเรา คือ การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำ กระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือช่องปากของผู้อื่น ซึ่งทำให้มีความหมายและการคุ้มครองเหยื่อผู้ถูกทำร้ายที่กว้างขึ้น

ดังนั้นควรตระหนักความแตกต่างนิยามระหว่างการล่วงละเมิดทางเพศ การอนาจารและการข่มขืนกระทำชำเรา

ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการตราบทบัญญัติกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงหรือเด็ก, มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

รูปแบบการคุกคามทางเพศ ศาลของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ได้มีการแบ่งการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ . การยื่นหมูยื่นแมว เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง หมายถึงการที่นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มีตำแหน่งสูงกว่าลูกจ้าง เรียกร้องหรือยื่นข้อเสนอต่อลูกจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขหรือความพึงพอใจในเรื่องเพศ เช่น ขอให้มีเพศสัมพันธ์ การยินยอมให้จับต้องสัมผัสร่างกาย ฯลฯ โดยเสนอผลประโยชน์เป็นการตอบแทน เช่น การขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ได้สิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ หากลูกจ้างไม่ยินยอมจะได้รับผลร้าย เช่น ถูกลงโทษทางวินัย กลั่นแกล้งโยกย้ายหน้าที่ ไม่ให้ทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ทำให้ลูกจ้างตกอยู่ในภาวะต้องเลือกระหว่างยอมให้ถูกละเมิดทางเพศหรือจะได้รับผลร้ายจากการทำงาน

. สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เป็นมิตร ก่อให้เกิดความอึดอัด ไม่สบายใจโดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การติดภาพหญิงในสภาพโป๊เปลือยไว้ในสถานที่ทำงาน การเขียนข้อความในเรื่องเพศไว้ในที่ทำงาน การนำภาพลามกอนาจารไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ การพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือสรีระร่างกายของลูกจ้างหญิง ฯลฯ.
....................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30