อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เผยเคล็ดลับสูตรหาดวงสมพงศ์คู่บ่าว-สาว ตอนที่1

สัปดาห์นี้ อ.พราหมณ์เมศ เผยเคล็ดลับสูตรการหาดวงสมพงศ์คู่บ่าว-สาว ใช้หลักคำนวณไม่ยุ่งยาก ประเมินก่อนจะแต่งงาน และหลังสมรสเป็นอย่างไร อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.


คู่รักหลายคู่ที่ต้องการสมรสกัน โดยทั่วไปก็จะเลือกหาวันแต่งงานที่เป็นฤกษ์ดี ยามดี วันดี ดิถีดี เพื่อให้ชีวิตสมรสมีความราบรื่น แต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ที่ครูท่านฯ แต่ครั้งโบราณได้คิดสูตร "สมพงศ์" ขึ้นมา เพื่อเป็นหลักในการคาดการณ์ว่า คู่บ่าวสาวจะมีชีวิตหลังสมรสไปในทิศทางใด และสูตรเหล่านี้ก็ถูกคิดถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายหลายสูตร

ในสมัยโบราณนั้น ส่วนใหญ่จะถือเอาวันเกิดของกันและกันมาดูว่าสมพงศ์กันมั้ย หากสมพงศ์กัน ก็แต่งงานกันได้ หากไม่สมพงศ์ ก็จะให้เลี่ยงกันไป

สำหรับคอลัมน์นี้ อาจารย์จะเผยสูตร "คู่สมพงศ์" ที่ใช้หลักคำนวณไม่ยุ่งยากอะไร เพื่อเป็นแนวทาง ในการประเมินว่าคู่บ่าวสาวที่จะแต่งงานกัน จะมีชีวิตหลังสมรสเป็นอย่างไร#สูตรการหา "คู่สมพงศ์อายุชาย-หญิง"
คู่บ่าวสาวที่จะสมรสในปีใด ให้นำอายุย่างของคู่บ่าวสาวมาบวกกัน ได้เท่าไหร่ให้เอา 3 คูณ ได้ผลลัพธ์เอา 9 หาร เหลือเศษเท่าไหร่ ให้ใช้เศษทำนาย (ดังตัวอย่าง)
คู่บ่าวสาวต้องการสมรสในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
ฝ่ายชาย เกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2532 ชำระอายุได้ 30 ปีเต็ม อายุย่าง 31 ปี
ฝ่ายหญิง เกิดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ( ยังไม่พ้นเดือนเกิด ) ชำระอายุได้ 26 ปีเต็ม อายุย่าง 27 ปี

31 + 27 = 58
58 x 3 = 174

9 ) 174 ( 19
9
84
81
3

เหลือเศษ 3

--------------------------
เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว เหลือเศษเท่าไหร่ ให้ใช้เศษที่ได้ ทำนายดังนี้

***เศษ 1
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน จะสามารถสร้างตัวได้เร็ว จะมีอำนาจวาสนา เกียรติยศ หน้าที่การงานก้าวหน้าเจริญดี มีฐานะมั่นคง รักษาทรัพย์สมบัติ และคุณงามความดีของวงศ์ตระกูลไว้ได้ หากได้บุตรชายเป็นลูกคนแรก ก็จะสืบทอดกิจการของตระกูลได้ดี สร้างฐานะต่อจากพ่อแม่ได้ แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะได้รับการนับถือจากบุคคลทั่วไป ได้ออกงานสังคมบ่อย แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในคู่ศัตรู ก็จะมีปากเสียงกัน ข้อขัดแย้งกัน

***เศษ 2
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน โดยภาพรวมก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข แต่ก็จะมักมีความอ่อนไหว ฟังคนอื่นพูดมากเกินไป แล้วคล้อยตามบุคคลอื่น จึงทำให้มีปากเสียงกันได้ง่าย หากได้ลูกคนแรกเป็นหญิง ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีที่ดิน บ้านช่องมั่นคงดี แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรู ก็จะมีความอ่อนไหวหูเบา เกิดเรื่องหึงหวง อยู่เนื่องๆ***เศษ 3
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน โดยทั่วไปก็จัดว่ามีความสุข แต่ก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยในการสร้างตัวสร้างฐานะมากกว่าคู่อื่น โดยมากมักจะต้องทำงานเพื่อสร้างตัวกันทั้งผัวและเมีย ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน หากได้ลูกคนแรกเป็นชาย ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักมีอาชีพการงานที่มั่นคง จะสร้างฐานะได้ เจริญดี แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรู ก็มักจะใช้ความรุนแรงแก่กัน มีเรื่องหึงหวง มีภัยในทางกามรมณ์

***เศษ 4
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน มักมีอุดมการณ์ในการทำงาน มีความคิดความอ่านดี เป็นประโยชน์ในการแสวงหารายได้ แม้นจะมาจากครอบครัวที่ยากจน ก็สามารถสร้างธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้ ด้วยความมุ่งมั่น หากได้ลูกเป็นชายคนหญิงคนอย่างนี้แล้ว ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะเป็นคู่ครองที่คิดดีทำดีมีเหตุผล มีความสุข เจริญดี แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็จะบั่นทอนความดีไปบ้าง บางคู่ชอบฉวยโอกาสในการหารายได้

***เศษ 5
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน ก็จะมีความสุขความเจริญ เป็นที่พึ่งพิงแก่บริวารว่านเครือ เป็นที่นับหน้าถือตาแก้คนทั่วไป รับราชการจะก้าวหน้า ค้าขายต่างประเทศจะได้ผลกำไรดี หากได้ลูกคนแรกเป็นชาย ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ชีวิตหลังสมรสก็จะราบรื่นดี แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะทำให้เกิดอุปสรรคเล็กๆน้อยที่ต้องคอยแก้ไขอยู่เนื่องๆ***เศษ 6
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน มักมีความสุขดี ค้าขายได้ผล จะประกอบกิจการใด ก็ได้ผลเป็นที่พึงใจ แต่หากจะติดในความหรูหราฟุ่มเฟือย หากได้ลูกคนแรกเป็นหญิง ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีสมบัติสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีเรื่องนอกอกนอกใจเกิดขึ้นให้เห็น ทุกคู่ไป

***เศษ 7
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน มักต้องต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรค มีภาระมาก ไม่ได้อะไรมาง่ายๆ ต้องเหนื่อยจึงจะได้มา แต่ก็มีความอดออมดี สบายเมื่อปลายมือ หากได้ลูกคนแรกเป็นชาย ก็จะเสริมให้ครอบครัวสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้ ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็จะทำให้มีหลักฐานมั่นคง แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

***เศษ 8
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน มักเป็นคู่ที่หาง่ายใช้คล่อง ออกสังคมบ่อย หน้าใหญ่ ติดไปในทางฟุ่มเฟือย ชอบเดินทางท่องเที่ยว มักมีปัญหากับบริวารที่ช่วยเหลืองาน หากได้ลูกคนแรกเป็นชาย ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี ช่วยเหลือการงานในครอบครัวได้ มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีโอกาสดีๆ ประสบความร่ำรวยได้โดยไม่ยากนัก แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีความร้าวรานในครอบครัวขึ้นได้ง่าย

***เศษ 0 (หารได้ลงตัวไม่เหลือเศษ)
เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันภายหลังจากการแต่งงาน มีใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ก็มักพบเรื่องแปลกๆ เรื่องมหัศจรรย์ เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้เดินทางต่างประเทศ ทำมาหากินในต่างถิ่นต่างแดน หากได้ลูกคนแรกเป็นชาย และมีลูกสาวเป็นคนถัดมา ก็จะเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าดี มีความสุข แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่มิตรจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีคนนับหน้าถือตา ให้ความเคารพยำเกรง แต่หากคู่บ่าวสาวได้เกิดในวันคู่ศัตรูจับคู่กันดังนี้แล้ว ก็มักจะมีความคิดความอ่านที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนทั่วไป

#ข้อสังเกตุ
ในคำพยากรณ์จะมีคำว่า วันคู่มิตร กับ วันคู่ศัตรู ให้เข้าใจดังนี้
1. วันคู่มิตรได้แก่ วันอาทิตย์ กับวันพฤหัสฯ / วันจันทร์ กับวันพุธกลางวัน / วันอังคาร กับวันศุกร์ / วันเสาร์ กับพุธกลางคืน
2. วันคู่ศัตรูได้แก่ วันอาทิตย์ กับวันอังคาร / วันจันทร์ กับวันพฤหัสฯ / พุธกลางวัน กับพุธกลางคืน / วันเสาร์ กับวันศุกร์


ติดตาม เผยเคล็ดลับ สูตรหา "ดวงสมพงศ์คู่บ่าว-สาว" ตอนที่ 2 ในโอกาสต่อไปนะครับ.
..............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ” 

ขอบคุณภาพจาก : Pixabay

คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 137