อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดพิกัดเพิ่มการเดินทาง สนามบินใหม่@นครปฐม

สัปดาห์นี้เป็นข่าวดีของระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ ที่จะมีท่าอากาศยาน (สนามบิน) แห่งใหม่ในพื้นที่ จ.นครปฐม มาเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางด้านอากาศ ช่วยระบายผู้โดยสารจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.


เมื่อกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างสนามบินนครปฐม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสรุปในการใช้พื้นที่รอยต่อของ 2 อำเภอใน จ.นครปฐม ได้แก่ ด้านใต้ของ อ.บางเลน และด้านเหนือของ อ.นครชัยศรี เป็นพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 3,500 ไร่ เป็นโฉนดที่ดินของชาวบ้านประมาณ 200 ราย รวมทั้งหมดประมาณ 400 แปลง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำไร่ทำสวน แนวโน้มคาดว่าต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดินมากกว่าการซื้อที่ดิน

ก่อนจะลงตัวด้วยพิกัดของ 2 อำเภอนี้ ทย.ได้คัดเลือกพื้นที่พิจารณา 4-5 แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอต่างๆ ของ จ.นครปฐม ประกอบด้วย อ.นครชัยศรี อ.บางเลน อ.ดอนตูม และ อ.กำแพงแสน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบหลายด้าน เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่ดีและเหมาะสมที่สุด อาทิ อยู่ในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร(กม.) จากใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากนี้ต้องดูด้านวิศวกรรม ห้วงอากาศ สิ่งแวดล้อม ความสะดวกการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ และไม่อยู่ใกล้กับโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร เป็นต้นปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ พุ่งกระฉูดกว่า 65 ล้านคนต่อปี เกินขีดความสามารถที่รองรับไว้ 45 ล้านคนต่อปี แม้จะมีโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิอีกหลายเฟส แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับสนามบินดอนเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้โดยสารกว่า 40 ล้านคนต่อปี เกินขีดความสามารถรองรับไว้ที่ 30 ล้านคนต่อปี เกิดปัญหาแออัดจนล้นทะลัก

รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายเพิ่มโครงข่ายทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง ด้านทิศเหนือ ทั้ง 2 สนามบินอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ด้านตะวันออก มี สนามบินอู่ตะเภา ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ แต่ด้านตะวันตกยังไม่มีสนามบิน จึงเป็นที่มาให้ ทย. ได้ศึกษาการก่อสร้างสนามบินนครปฐมเมื่อได้พิกัดการก่อสร้างที่เหมาะสมแล้ว หลังจากนี้ทย.ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม พร้อมทั้งออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง คำนวณค่าก่อสร้าง รูปแบบการลงทุน สำรวจแปลงที่ดินที่ต้องเวนคืนอย่างละเอียด จัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ได้รับ เช่น การชดเชยพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น โดยผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.62 อย่างไรก็ตามคาดว่าในเดือน ส.ค.นี้ จะสามารถเสนอผลการศึกษาบางส่วน โดยเฉพาะเรื่องวงเงินก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง ความคุ้มค่า และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เบื้องต้นวงเงินลงทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาท หาก ครม. เห็นชอบให้เดินหน้าก่อสร้างท่าอากาศยานนครปฐม ก็จะดำเนินการตั้งงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2566 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการเร็วสุดปลายปี 2568 ท่าอากาศยานน้องใหม่แห่งนี้จะรองรับทั้งแบบพาณิชย์ และการบินทั่วไป (General Aviation) รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 25 ล้านคนต่อปี โดยปีแรกคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2 ล้านคนต่อปีนายจรุญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดี ทย. บอกว่า ประชาชนใน 2 อำเภอ อย่าเพิ่งตกใจขอให้ใจเย็น ๆ ก่อน ทย. ต้องสำรวจแนวพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลงลึกในรายละเอียดโดยยึดหลักการเลือกพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนน้อยที่สุด และจะลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด รวมทั้งจ่ายค่าเวนคืนในราคาเป็นธรรมให้กับประชาชน ทย. จะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการสนามบิน จ.นครปฐม จะเกิดชึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ครม.

ปัจจุบัน ทย. มี 28 สนามบินในสังกัด สนามบินเบตง จ.ยะลา ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดบริการประมาณเดือนมิ.ย. 25 63 ถือเป็นสนามบินลำดับที่ 29

ปักหมุดสนามบินนครปฐม จะกลายเป็นสนามบินลำดับที่ 30 ของ ทย. ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางในโหมดอากาศของประชาชนด้านตะวันตก ต่อไปชาวราชบุรี เพชรบุรี ได้ขึ้นเครื่องใกล้บ้าน
...............................
คอลัมน์ : มุมคนเมือง
โดย “เทียนหยด”
ขอบคุณภาพจาก : www.airports.go.th ,


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    84%
  • ไม่เห็นด้วย
    16%