อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

หิ่งห้อย..แมลงแห่งความสมบูรณ์

บางจากฯและชาวบ้าน เชื่อว่า ในอนาคตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจะเต็มไปด้วยหิ่งห้อย แมลงที่มีคุณค่าของทุกคน อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และชาวบ้านคุ้งบางกระเจ้าจัดกิจกรรม วันหิ่งห้อยโลก ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและอนุรักษ์หิ่งห้อยในพื้นที่จากการสำรวจหิ่งห้อยในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า พบหิ่งห้อย หลายชนิดด้วยกัน คือ หิ่งห้อยบกสกุล Pyrocoelia praetexta และสกุล Rhagophthalmus ซึ่งหิ่งห้อยชนิดนี้จะอยู่ตามสวนและพื้นที่เกษตรกรรม  หิ่งห้อยน้ำจืด เป็นหิ่งห้อยชนิดใหม่ของโลก และถูกตั้งชื่อโดยคนไทย จะพบได้ในแหล่งน้ำนิ่ง อย่าง บ่อ คลอง ท้องร่อง พบสกุล Sclerotia aquatilis และหิ่งห้อยน้ำกร่อย พบมากบริเวณที่มีต้นไม้ชายเลนที่ขึ้นตามฝั่งแม่น้ำ พบสกุล Pteroptyx มี 2 ชนิด คือ Pteroptyx malaccae และ Pteroptyx valida  ซึ่งชาวบ้าน 6ตำบลคุ้งบางกระเจ้า จะจัดทีมออกสำรวจหิ่งห้อยกันเสมอนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ปีนี้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน )สนับสนุนให้จัดงานวันหิ่งห้อยโลกร่วมกับชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เพราะตระหนักดีว่าพื้นที่นี้มีหิ่งห้อยหลากหลายชนิด ซึ่งหิ่งห้อยเป็นสัตว์ที่หายาก เราพบหิ่งห้อยทุกชนิดบริเวณนี้ หิ่งห้อยถือว่าเป็นสัตว์ที่บอกถึงภาวะความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และในปีที่ผ่านมาบางจากได้ร่วมสนับสนุนในการปลูกพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมอีก 19 ไร่ เพราะถ้าจะให้หิ่งห้อยอยู่ต้องมีพื้นที่สีเขียว ต้องมีน้ำที่สะอาด บางจากจึงให้ความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ตลอดมาโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหิ่งห้อยการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในคุ้งบางกะเจ้า การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพหิ่งห้อยคุ้งบางกะเจ้า โดยฝีมือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พร้อมฟัง “เรื่องเล่าจากทีมนักสำรวจหิ่งห้อย 6 ตำบล” ที่มาร่วมปันประสบการณ์ตื่นเต้น ตลกและสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมชมหิ่งห้อยคุ้งบางกะเจ้า ทั้งการนั่งเรือ และปั่นจักรยาน

  สำหรับความร่วมมือในกิจกรรมวันหิ่งห้อยโลกดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 สอดคล้องกับงานหิ่งห้อยโลกสากลที่จัดพร้อมกันทั่วโลก และเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมที่บริษัท บางจากฯ ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องจาก “โครงการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ: เส้นทางหิ่งห้อย วิถีแห่งการอนุรักษ์” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และชุมชนในพื้นที่ พร้อมอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อยมาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อสานต่อแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานโครงการหิ่งห้อยคุ้งบางกะเจ้า และพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าให้เป็น Unseen เกาะหิ่งห้อยของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตามแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บูรณาการร่วมกันทั้ง 6 ตำบล ต่อไป


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น