อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

ทีเอ็มบี จัดสัมมนา "TMB INVESTMENT TALK"

ทีเอ็มบี จัด TMB INVESTMENT TALK ในหัวข้อ “แก้เกมส์รับความผันผวน ลงทุนแบบพอร์ตสู้เศรษฐกิจโลก” พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ทีเอ็มบี นำโดย นางมารี แรมลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย จัดงานสัมมนา TMB INVESTMENT TALK หัวข้อ แก้เกมส์รับความผันผวน ลงทุนแบบพอร์ตสู้เศรษฐกิจโลก  ที่มาวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและแนวคิดการลงทุนสำหรับช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมศิลป์แห่งการจัดพอร์ต ที่จะทำให้ทุกคนสามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ตามปรัชญาของ TMB ที่ว่า “เพราะคุณต้องได้มากกว่า” ‘Get MORE’  ภายในงานได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ได้แก่ นายศรายุทธ  แก้วเกษ  ผู้บริหารผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี, นางกิดาการ  ชัฎสุวรรณ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบี, นายวจนะ  วงศ์ศุภสวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารองค์กร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring), นาง Marie-Pascale Bonhomme- Head of Partnership Development  Asia and Head of Marketing and Product  Development South Asia บลจ. AMUNDI, นาย David Poh - Head of Investment (Singapore) and Portfolio Manager บลจ. AMUNDI, นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ. ทิสโก้, นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย Associate Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย, นายธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวม บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)จำกัด) ที่มาร่วมพูดคุย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โซ กรุงเทพฯ
  
#เพราะคุณต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB
facebook.com/tmb

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9