อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ย้ำอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้น! เป็นขยะพลาสติกอันดับ1

สัปดาห์นี้ชวนดูปัญหา “ขยะก้นบุหรี่” ต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง เพราะกำลังทำลายโลกและเพื่อนร่วมโลก ฉุกคิดสักนิดอย่าทิ้งลงพื้น ก้นบุหรี่ถือเป็นขยะพลาสติกอันดับ 1 ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดทั้งบนบกและทะเลมากที่สุด พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.


ก้นบุหรี่มักถูกโยนทิ้งลงพื้น หรือลงท่อจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผลกระทบของมันไม่ธรรมดาเลย โดยขยะก้นบุหรี่นับเป็นขยะพลาสติกอันดับ 1 ที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดทั้งบนบกและทะเลมากที่สุด เป็นขยะอันตรายที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 15 ปี

มีการพบสารเคมีในก้นบุหรี่มากมายอย่าง ท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง และสารก่อมะเร็งกว่า 60 ชนิด และ เอทิลฟีนอล ที่สามารถทำให้น้ำเกลือและน้ำสะอาดมีพิษได้ อีกทั้งก้นบุหรี่ยังทำมาจากเซลลูโลสอาซีเตท เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีระยะเวลาย่อยสลายนาน 10-15 ปี ที่ปนเปื้อนน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและห่วงโซ่อาหารมนุษย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พบร่องรอยของสารเคมีนี้ในนกทะเลถึง 70% และในเต่าทะเล 30%มีการคาดกาณ์ว่าในไทยมีขยะก้นบุหรี่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมราว 100 ล้านชิ้น องค์กร Truth Initiative เผยว่าทั่วโลกผลิตบุหรี่ราว 5.5 ล้านล้านมวน/ปี ซึ่งกลายเป็นขยะมหาศาล จะไปกระจุกและอุดตันตามท่อระบายน้ำ องค์กร Ocean Conservancy ระบุว่า 32 ปีที่ผ่านมา โครงการทำความสะอาดชายหาดและทะเล รวบรวมขยะที่เป็นก้นบุหรี่ได้กว่า 60 ล้านชิ้น หรือเกือบครึ่งของขยะที่เก็บได้ในทะเลทั้งหมด

เรามักจะเห็นภาพและมองว่า ขยะพลาสติกอย่างถุงและหลอดเป็นอันตรายต่อสัตว์ แต่กลับลืมตระหนักถึงขยะก้นบุหรี่ โดยในส่วนตัวผมเองได้เคยเดินเก็บขยะตามถนนในเมือง โดยขยะที่พบมากที่สุด คือ บิลใบเสร็จและก้นบุหรี่

ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่าจริงจัง ทั้งรัฐ เอกชน ผู้ผลิต และผู้สูบ รับผิดชอบต่อปัญหาที่สร้างโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.รัฐและเอกชนควรเพิ่มที่ทิ้งบุหรี่ตามที่สาธารณะ เช่น ในหลายประเทศติดตั้งถังขยะที่มีช่องทิ้งก้นบุหรี่ และติดตั้งกล่องทิ้งก้นบุหรี่เล็ก ๆ ตามเสาในที่สาธารณะ

2.ภาครัฐควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงปัญหาของบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม

3.ผู้ผลิตควรผลิตก้นกรองที่เป็นมิตรแวดล้อมมากขึ้น หรือผลิตบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรอง (องค์กร Truth Initiative เผยว่า ก้นกรองไม่ช่วยลดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้จริง)

4.ภาครัฐควรใช้มาตราการ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ที่สาธารณะ และห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นอย่างเข้มงวด จัดโซนนิ่งการดูดบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเข้มงวด (เหมือนญี่ปุ่นและหลายประเทศกำลังทำ)

5.ผู้เกี่ยวข้องควรให้มีข้อความรณรงค์บนกล่องบุหรี่ ให้ทิ้งให้ถูกที่ และดับบุหรี่ทุกครั้งก่อนทิ้ง.
................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 359