อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

"รพ.สต.แป-ระ"จัดโครงการ มหกรรมสุขภาพตำบล

"ยงยุทธ ถนอมศรีมงคล" นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลแป-ระ ปี 2562 อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.21 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แป-ระ ถนนสายบ้านควนเก-บ้านแป-ระเหนือ หมู่ที่ 1 (บ้านควนเก) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการมหกรรมสุขภาพตำบลแป-ระ ปี 2562" ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแพ และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพตำบลแป-ระ ฯ ผนึกกำลังร่วมกันจัดขึ้นมา มีนายสาเรม รอเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แป-ระ เป็นผู้กล่าวรายงานมี นายอิดดาเร๊ะ มาราสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.แป-ระ) แป-ระ นำกลุ่มเครือข่ายสุขภาพชุมชน /เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ/ ผู้นำชุมชน/ อสม.และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรวมกว่า 400 คนเศษ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ประชาชน และกลุ่มเครือข่ายได้มีความรู้เข้าใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อต้องการให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรู้ถึงเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯที่ปฏิบัติหน้าที่อยุ่ในโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพ และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพชุมชนมีการแลกเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นรวมถึงนำผลงานออกมาเผยแพร่โดยเฉพาะกิจกรรมด้านสุขภาพ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างบรรดาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน (อสม.) กับภาครัฐ  ตลอดจนเพื่อโปรโมทผลงานปิ่นโตอาหารด้านสุขภาพให้มีความรู้กันทั่วหน้าเพื่อนำกลับไปเผยแพร่ประชาชนมีสุขภาพดีเป็นต้นแบบด้านสุขภาพดีต่อไป ฯลฯ สำหรับกิจกรรมนั้นจัดบูธนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ  11 บูธ และการประกวดปิ่นโตอาหารสุขภาพ และกิจกรรมสอยดาว เป็นต้น

วิกรม ฮะยีตาเหยบ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สตูล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49