อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

พระปิดตา บันดาลโชคลาภ มีกินมีใช้สมบูรณ์

พระภควัมปติ หรือ พระปิดตา ในวงการพระเครื่องถือว่ามีพุทธศิลป์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว แสดงออกถึงนัยยะแห่งธรรม และผู้ศรัทธาเชื่อกันว่า สามารถดลบันดาลโชคลาภ เงินทอง มีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุข เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น.


ที่มาของ พระภควัมปติ หรือ พระปิดตา เริ่มต้นจากสมัยพุทธกาล เป็นตัวแทนของ พระมหาสังกัจจายนะ หนึ่งในพระอัครสาวกสำคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาสมณโคดม พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 ที่มาตรัสรู้และแสดงธรรมเทศนาโปรดสรรพสิ่งแห่งพุทธกัปนี้ โดยพุทธกัปหมายถึง ห้วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าจุติตรัสรู้เพื่อช่วยเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์จากวัฏสงสาร ซึ่งอาจมี 1 พระองค์ 2 พระองค์ หรือหลายพระองค์ก็ได้

พระมหาสังกัจจายนะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ณ กรุงอุชเชนี มีผิวกายประดุจทองคำ จึงนามว่า “กาญจน” อุปสมบทโดยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าทรงบวชให้) มีความจำเป็นเลิศ ย่อพระธรรมคัมภีร์ให้สั้นลงได้ อธิบายธรรมแตกฉานลึกซึ้ง ที่สำคัญท่านมีรูปร่างและผิวกายงดงามคล้ายพระพุทธเจ้า จนทำให้ผู้คนชายหญิงหลงใหล ที่ไหนมักได้รับการสรรเสริญ เมตตามหานิยม ได้ลาภสักการะมิได้ขาด เงินทองบริจาคไหลมาเทมา แต่ด้วยความที่เกรงจะกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้ง ท่านจึงอธิษฐานและแปลงกายด้วยบุญฤทธิ์เป็นร่างต่ำเตี้ย พุงพลุ้ย ศีรษะใหญ่ ขาสั้นจากนั้นมาในทางพระพุทธศาสนา มีการสร้างพระปิดตาโดยพระเกจิคณาจารย์ไว้มากมายตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบัน ที่โด่งดังมากคือ พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน พระปิดตาแร่บางไผ่ หลวงปู่จัน วัดโมลี พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พระปิดตาหลวงปู่ศุข พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก 5 เสือชลบุรี (หลวงพ่อแก้ว หลวงปู่เจียม หลวงพ่อครีพ หลวงพ่อโต หลวงปู่ภู่) พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า หลวงปู่ภู วัดต้นสน เป็นต้น

ในปีนี้ พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม (หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล) วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมตตาอนุญาตให้คณะศิษย์จัดสร้าง พระปิดตาสังกัจจายน์บรรจุกริ่งรุ่นถุงทรัพย์รุ่นแรกให้ญาติโยมทำบุญบูชา นำรายได้มอบให้โรงพยาบาลด่านขุนทดและใช้สาธารณะกุศลต่างๆรายการจัดสร้างมีดังต่อไปนี้
1.ขนาดบูชา 3 นิ้ว ฝังตะกรุดทองคำและเกศา จำนวน 99 องค์
2.ชุดทองคำประกอบด้วย : เนื้อทองคำ, เนื้อเกสรตะกรุดทองคำ, เนื้อเกสรตะกรุดเงิน (ฝังเพชรแท้) จำนวน 29 ชุด
3.ชุดกรรมการ เนื้อเงิน, เนื้อเมฆสิทธิ์, เนื้อเมฆพัตร (ฝังเพชรแท้) จำนวน 99 ชุด
4.เนื้อเงิน จำนวน 99 องค์
5.เนื้อเมฆสิทธิ์ จำนวน 999 องค์
6.เนื้อเมฆพัตร จำนวน 999 องค์
7.เนื้อทองเหลือง จำนวน 1,599 องค์
8.เนื้อทองแดง จำนวน 1,599 องค์
9.เนื้อเกสรตะกรุดทองคำ (เคลือบแชล็ค) จำนวน 199 องค์
10.เนื้อเกสรตะกรุดเงิน (เคลือบแชล็ค) จำนวน 499 องค์
11.เนื้อเกสรตะกรุดทองแดงแจกทาน (เคลือบแชล็ค) จำนวน 1,999 องค์

พระรุ่นนี้ หลวงพ่อทอง เมตตาตั้งชื่อรุ่นว่า “ถุงทรัพย์” อันหมายถึง ภาชนะสำหรับเก็บทรัพย์ ซึ่งทรัพย์นั้นมี 2 ประเภท ทรัพย์ภายนอกคือ ทรัพย์สิน เงิน ทอง ของมีค่าที่สามารถจับต้องได้ และ ทรัพย์ภายในคือ การทำบุญและกุศลกรรมทุกประเภท เป็นทรัพย์ที่มีความมั่นคง มีความปลอดภัย เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จะติดตามไปในภพหน้า พร้อมทั้งยังเป็นเหตุอำนวยผลที่น่าปรารถนาได้ทุกอย่าง และหลวงพ่อจะจิตปลุกเสกเดี่ยวในวันที่ 12 ส.ค.2562
ผู้ศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ 08-6399-8256, 09-1034-3345.

“วายุอัคคี”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 78