อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

บทบาทประธานอาเซียนและไทย ประชุมร่วมกับG20

สัปดาห์นี้ไปดูการเข้าร่วมประชุมสุดยอด G 20 “บิ๊กตู่” ประธานอาเซียนครั้งที่ 34 เสนอต่อที่ประชุม เรื่องภาวะเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.


หลังการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.62 ที่กรุงเทพฯ ภายใต้ความร่วมมือที่สำคัญ 3 หัวข้อหลัก คือ การส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติโดยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับฝ่ายต่าง ๆ การเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอาเซียนเป็นแกนกลาง การส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาเซียน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ นั้นเน้นการขับเคลื่อนตามกลไกเดิมที่มีอยู่แล้วให้ก้าวหน้า โดยส่งเสริมเสถียรภาพในอาเซียนให้มีความยั่งยืนและไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียนเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 20 ประเทศ ประจำปี 2562 (G 20 SUMMIT 2019) ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.62 ที่ศูนย์การประชุมอินเท็กซ์ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่นพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานอาเซียน เข้าร่วมประชุมสุดยอด G 20 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าร่วมประชุมสุดยอด G 20 ในฐานะประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 77 ประเทศ (G 77) เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.59 ที่นครหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การเข้าร่วมประชุมสุดยอด G 20 ในครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะประธานอาเซียนได้นำผลและมติต่าง ๆ จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนำมาเสนอต่อที่ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นำเสนอมุมมองเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ อาเซียนให้ความสำคัญกับมาตรการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนมติการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียนได้ให้ความสำคัญกับด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขยะทะเล

ทั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารสำคัญที่ระบุถึงแนวทางความร่วมมือในอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก 2 ฉบับ ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกพล.อ.ประยุทธ์ ยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทยกับญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนข้อคิดเห็นของอาเซียนและเห็นพ้องถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังได้หยิบยกเรื่องของเมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมุ่งหวังให้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้

ไทยกับออสเตรเลียทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมมือกันในทุกมิติ ไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน ส่วนออสเตรเลียในฐานะสมาชิก G 20 และเป็นคู่เจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEP) จะมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่ ไทยยังได้ย้ำเชิญผู้นำออสเตรเลียเยือนไทย

ไทยกับสหภาพยุโรป (European Union–EU) สหภาพยุโรปจะปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอยู่ในระดับปกติ หลังจากการที่ไทยมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับการแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมสุดยอด G 20 ระบุให้มีการส่งเสริมการค้าที่เสรี มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่มีการประณามถึงการปกป้องทางการค้า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงต่ำและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความล้มเหลวในการยืนยันต่อสู้กับนโยบายการปกป้องการค้าเป็นปีที่สอง

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G 20 กล่าวย้ำว่าผู้นำ G 20 มีความเห็นตรงกันหลายเรื่องและตระหนักร่วมกันว่าประเทศ G 20 จะต้องเป็นกลไกลหลักขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และรับปากจะหาทางปรับปรุงระบบและแก้ไขข้อพิพาทในองค์การการค้าโลก (World Trade Organization–WTO) ให้ดีขึ้น.
………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” 
ขอบคุณภาพจาก: @g20org , @ASEAN2019THคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 242