อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ร.ร.วัดทุ่งคอกจัดกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 แสดงพลังป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 23.47 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก พ.ต.ท.ชำนาญ มีกะจิตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคอก นายประสงค์ พวงวรินทร์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งคอก พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เข้าร่วมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นางอารี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน มอมเมาเด็ก และเยาวชน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตลอดจนเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิบัติการด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อผลักดัน และช่วยให้เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ไปทั่วพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งคอกพ.ต.อ.ธนกฤต จันทร์ชีระ ผกก.สภ.ทุ่งคอก กล่าวว่า ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก โดยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยมี พ.ต.ท.ชำนาญ มีกระจิตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งคอก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%