อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ร่วมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้

ร่วมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ MINI MARATHON FUNRUN 3 ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพฯ" รายได้สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา ในวันที่ 4 ส.ค. 62 เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.32 น.


ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ MINI MARATHON FUNRUN 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 4 กม. และ 10.5 กม. เพื่อหารายได้สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา ในวันที่ 4 ส.ค. 2562 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จ.สงขลา โทร.0-7439-5000 หรือทาง htpp://marathon.cement-rttaphum.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51