อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ธ.ก.ส.ร่วม สปสช. มอบที่นอนน้ำให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

ธ.ก.ส.ประจวบฯ จัดกิจกรรมความสุขจากการให้ มอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมอบให้ สปสช. เขต 5 นำไปมอบให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ขอรับการสนับสนุนที่นอนน้ำ  ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เขต 5 ราชบุรี นางกรภัทร จันทร์ชน พนักงานบริหารเงินทุน 9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ประจวบฯ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผช.ผอ.สปสช.เขต 5 นายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายก อบต.ห้วยยาง นายสราวุธ ทอดสนิท กำนันตำบลห้วยยาง นางจินตนา แววสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช. เขต 5 น.ส.ใจทิพย์ สอนดี หัวหน้างาน สปสช.เขต 5 พนักงาน ธ.ก.ส. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยยาง และทีมพยาบาลผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกันลงเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบที่นอนน้ำ สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ นางสมจิตร ผ่องใส อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 122/2 หมู่ 3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีฐานะยากจน โดยเจ็บป่วยภาวะความดันโลหิตสูง จนทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง  

นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า กิจกรรมความสุขจากการให้นี้ เป็นกิจกรรมที่ทาง ธ.ก.ส. และ สปสช. ได้ประสานผ่านทาง รพ.สต.ห้วยยาง และ อบต.ห้วยยาง ที่ดำเนินการกองทุน สปสช. และกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care-LTC) ซึ่งหากมีผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รายใดที่มีปัญหาภาวะเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้ที่นอนน้ำให้ส่งรายชื่อและแจ้งความจำเป็นในกิจกรรมนี้ได้ โดยบูรณาการในการดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ อันเป็นสื่อกลางในการมอบน้ำใจที่ ธ.ก.ส.จัดมอบที่นอนน้ำให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนทั่วไป ด้าน นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ ผอ.สปสช.เขต 5 กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ขอรับสนับสนุนที่นอนน้ำจาก สปสช. ในปี 2562 นี้ เป็นที่นอนน้ำที่ต้องจัดให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งเป็นที่นอนน้ำที่มีรูปแบบพิเศษ ไม่สามารถเบิกจ่ายจากระบบหลักประกันสุขภาพได้ โดยครั้งนี้ได้พิจารณามอบให้ นางสมจิตร ผ่องใส ที่มีอาการเจ็บป่วยภาวะความดันโลหิตสูง (HT) จนทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนมาก โดยได้จัดมอบที่นอนน้ำและมอบน้ำดื่ม ข้าว A-rice 5 กิโลกรัม จำนวน 5 ถุงอีกด้วย

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น