อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดร้านเฮ็ดก้อเหลียว สาขา 3 อ.แม่สะเรียง

อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดร้านเฮ็ดก้อเหลียว สาขา 3 อย่างเป็นทางการ แหล่งรวมสินค้าชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.58 น.

ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว สาขา 3 บริเวณสามแยก ตรงข้ามศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น ภายในงานมีการแสดงเกี่ยววัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดเสวนาวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการขยายสาขา โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
          
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเปิดร้านเฮ็ดก้อเหลียว สาขา 3 ที่อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการขยายการตลาดในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดแแม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว สาขา  3 ยังเป็นศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำอำเภอแม่สะเรียง เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้กับประชาชนอีกด้วย
    
สุกัลยา บัวงาม  
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น