อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ

อำเภอเอราวัณ แถลงข่าวงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ อำเภอเดียวในจังหวัดเลย ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.54 น.

ณ ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ ประจำปี 2562 มีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำปกครององค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวอำเภอเอราวัณ ร่วมงานแถลงข่าว โดยก่อนเปิดการแถลงข่าวรองผู้ว่าราชการและผู้ร่วมงาน ทำบุญตักบาตรและนมัสการพระพุทธรูป บารมีร่มเย็น จากนั้นมีพิธีบวงสรวงพระอินทร์และพญาช้างเอราวัณคู่อำเภอเอราวัณ และการรำเชิ้งเพลง"เอราวัณบ้านเฮา"
 
นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่ประชาชนชาวเอราวัณทุกคน มีความภาคภูมิใจ และร่วมกันจัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อของชาวอีสาน เชื่อว่าเมื่อมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามครรลองประเพณีแล้วจะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล อันบังเกิดประโยชน์แก่ชาวเกษตรกรโดยทั่วไป ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


 
ตามประวัติประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของชาวอีสานของไทยรวมไปถึงชาวลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน เนื่องจากพญาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า พญาแถน มีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือช่วงเดือน 6 หรือ เดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 
สำหรับปีนี้ อำเภอเอราวัณ ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง 4 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง เทศบาลตำบลเอราวัณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด และองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ ขึ้นระหว่างวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ และเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ในงานมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟจาก โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนของแต่ละตำบลรวม 6 ขบวน โดยในแต่ละขบวนแห่จะมีการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงาม แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวเอราวัณให้ประจักษ์และประทับใจแก่คนในท้องถิ่นและท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม


 
โดยวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ที่เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ชมการจุดบั้งไฟขนาด 2 นิ้ว และจุดบั้งไฟแสนถวายปู่เอราวัณ และชมมหรสพฟรี วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณป้อมยามตำรวจผาอินทร์แปลง บนถนนสายเลย-อุดรธานี ชมขบวนแห่ 6 ขบวน เคลื่อนจากจากป้อมยามตำรวจฯ ชมขบวนแห่-รำเซิ้งอันสวยงามอลังการจากทุกคุ้มหมู่บ้าน จากป้อมยามตำรวจไปยังสนามเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง พร้อมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลขบวนแห่สวยงาม และวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ชมการจุดบั้งไฟขนาด 2 นิ้ว และจุดบั้งไฟแสน ถวายปู่เอราวัณ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น