อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ยอด"พระแท้"ของชาวพุทธ ดับทุกข์คนจน-ช่วยผู้ยากไร้

ที่พึ่งของชาวบ้าน “พระมหาสิริวัฒนา” เจ้าอาวาสวัดดงละคร เมืองนครนายก พระนักพัฒนาช่วยเหลือคนจน-ผู้ยากไร้ จัดงานศพ-งานบวชฟรี พร้อมส่งเสียให้เด็กเรียนจนจบปวช.ยอดพระแท้ของชาวพุทธ เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ในยุคภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ผู้คนต้องรัดเข็มขัดประหยัดกันอย่างเต็มที่ การฟุ่มเฟือยต้องลดลง เรียกว่าต้องวางแผนการใช้เงินในครอบครัว โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีรายรับคงที่แน่นอน ขณะที่รายจ่ายขยับสูงขึ้นทุกเดือน แต่สำหรับผู้ใช้แรงาน-คนยากจน-คนยากไร้ ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ย่อมทำให้พวกเขายิ่งได้รับความลำบากมากเป็นทวีคูณ เงินจำนวนน้อยนิดที่หามาได้ต้องเอามาจัดการกับชีวิตคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนของลูก-หลาน หรือหากมีเหตุสมาชิกในบ้านเสียชีวิตก็ต้องจัดงานศพให้

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน หรือการจัดงานต่าง ๆ ไม่ว่างานศพ งานบวชเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่มีใครให้เรียนฟรี-จัดงานศพ-งานบวชให้ฟรี ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงิน ...แต่ปัญหาความทุกข์ของชาวบ้าน-คนยากไร้หมดไปทันทีเมื่อก้าวเข้ามาที่วัดดงละคร จ.นครนายก เพราะพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร (สกุลเดิม สิริวัชรวรกุล) เจ้าอาวาสวัดฯ คือพระหนุ่มนักพัฒนาชอบช่วยเหลือชาวบ้าน และผู้ยากไร้อย่างน่าชื่นชมท่านจัดงานศพ-งานบวชให้คนจนแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งลูกหลานใครอยากจะเรียนหนังสือต่อแต่ไม่มีเงินก็จะส่งเสริมให้เรียนฟรี จนพระรูปดังกล่าวกลายเป็นที่พึงอย่างแท้จริงของชาวบ้านยามที่พวกเขาเดือดร้อนพระมหาสิริวัฒนา บอกว่า เดิมที่วัดดงละครเป็นสำนักสงฆ์ กระทั่งปี 30 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ต่อมาปี 55 อาตมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดฯ จากนั้นเป็นต้นมาได้ออกไปดูแลเยี่ยมเยียนญาติโยม-ผู้ยากไร้ในละแวกบ้าน ทุกครั้งจะเห็นภาพเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ ไม่ก็ทิ้งการเรียนกลางคัน บางคนอยากบวชให้พ่อแม่ หรือไม่ภาพการสูญเสียคนในครอบครัว ปัญหาดังกล่าวสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เขาไม่มีเงินที่จะจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ สุดท้ายต้องไปกู้หนี้ยืมสิน กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีก

พระนักพัฒนา บอกต่อว่า ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยที่ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี อยากให้พวกเขามีความรู้มีอนาคตก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าเด็กคนไหนอยากเรียนต่อจะออกเงินค่าใช้จ่ายให้ลูก-หลานของญาติโยมได้เล่าเรียนฟรีตั้งแต่ระดับปวช.1-ปวช.3 ซึ่งเราได้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานการอาชีวะศึกษาใช้ชื่อว่า ”วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์” ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 109 คน โดยเมื่อวันที่ 31มี.ค.ที่ผ่านมามีนักศึกษาจบรุ่นแรกไปแล้ว 1 รุ่น

ทั้งนี้ทางวัดฯยังมีโครงการช่วยเหลือคนยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านใครเกิดมีคนเสียชีวิตขึ้นมาแล้วฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินจัดงานศพก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะดำเนินการช่วยเหลือให้ทันที โดยจัดการนำศพมาบำเพ็ญกุศล 3 คืน สวดพระอภิธรรมให้ทุกคืน จากนั้นก็จะนำไปฌาปนกิจศพตามประเพณี ส่วนใครที่ต้องการจะบวชเรียนต้องมาติดต่อ ที่สำคัญต้องบวชด้วยความศรัทธา บวชไม่ต่ำกว่า 1 เดือนหรือจะบวชเอาพรรษาก็ได้ ทางวัดจะจัดการให้โดยผู้ที่จะบวชต้องมีหนังสือจากทางราชการมาแสดงว่าไม่เป็นผู้ต้องโทษหรือติดยาเสพติดด้วย

อีกเรื่องที่วัดทำมาอย่างต่อเนื่องคือการออกไปเยี่ยมเยียนคนป่วย-ผู้ป่วยติดเตียง โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อช่วยเหลือสังคม และต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตามแนวคำสั่งสอนของศาสนาพุทธ และเพื่อต้องการให้วัด-บ้าน และโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์กัน ช่วยดูแลซึ่งกันและกันยามที่ได้รับความเดือดร้อน

บางคนถามว่าวัดเอาเงินมาจากไหน คำตอบคือจากการจัดผ้าป่า หรือทอดกฐินของชาวบ้าน และจากการที่อาตมาออกกิจนิมนต์สงฆ์ตามที่ต่าง ๆ ก็จะเก็บปัจจัยที่เขาถวายให้เอามาช่วยเหลือคนยากคนจน วัดมีเพียงค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนที่เหลือต้องเอามาใช้ประโยชน์กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน เป็นการเชื่อมบุญต่อบุญจากผู้ให้ถึงผู้รับ ส่วนการพัฒนาในบริเวณวัดหากเป็นงานฝีมือก็จะจ้างช่างโดยมีพระเป็นลูกมือคอยช่วยอีกแรงหนึ่ง แต่หากเป็นงานที่พระทำได้ก็จะทำกันเอง วัดสวย-วัดใหญ่แต่คนจนมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยทราบว่าวัดดงละครสมัยก่อนเป็นวัดที่ค่อนข้างยากจน ด้วยเหตุที่อยู่ในป่าในดง หลังจากพระอธิการพยนต์ จิตฺตสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดฯมรณภาพ ชาวบ้านรวมตัวกันไปกราบนิมนต์พระมหาสิริวัฒนา แห่งวัดหนองทองทราย (วัดใหญ่ประจำตำบล) มาเป็นเจ้าอาวาส แต่ท่านขอว่าหากจะให้มาอยู่ต้องไม่ตั้งตู้รับบริจาค และอย่าตั้งราคาค่างวดในการเผาศพ หรือการบวชพระ หากใครไม่มีท่านจะออกให้เอง ถ้าชาวบ้านตกลงกันได้ท่านก็จะมาอยู่ เมื่อมติเป็นเอกฉันท์ตามคำขอร้องของท่าน ท่านจึงเดินทางมาเป็นจำวัดฯให้ตั้งแต่ปี 54 จนถึงปัจจุบัน

การกระทำแทบทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ เช่นเดียวกับพระมหาสิริวัฒนา ท่านก็มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก่อนมาอยู่ที่วัดดงละคร...จุดประสงค์เดียวคือต้องการช่วยเหลือคนยากจน-ผู้ยากไร้ สมควรแล้วที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา นี่แหละพระแท้ของพุทธศาสนิกชน.


.........................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”
ขอบคุณภาพบางส่วนจากเฟซบุ๊กวัดดงละคร 
ข้อมูล
-ภาพ... วิเชียร-การันต์ พุ่มบุญฑริก เดลินิวส์ออนไลน์ จ.นครนายก


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น