อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ผวจ.สุพรรณฯนำจิตอาสา กำจัดผักตบชวาคลองสองพี่น้อง

ผวจ.สุพรรณบุรี นำจิตอาสาอำเภอสองพี่น้องร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กำจัดผักตบชวาพัฒนาคลองสองพี่น้อง พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.19 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนา คลองสองพี่น้อง โดยมี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า ประชาชนจิตอาสาอำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ร่วมกันทำความสะอาดคลองสองพี่น้อง โดยการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชทางน้ำ ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี



ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ลำคลองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคลองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญของชาวอำเภอสองพี่น้อง จึงได้นำประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาลำคลองสองพี่น้อง ด้วยการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ที่กีดขวางทางน้ำ และเป็นปัญหาต่อการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเกษตรกรรมของประชาชน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการระบายน้ำ และรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าอีกด้วย

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26