อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ชป.วางแผนจัดการน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

กรมชลประทาน เตรียมแผนจัดการน้ำฤดูน้ำหลาก และพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังทั่วประเทศเริ่มมีฝนตก พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่าประเทศไทยอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2562 และอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งกรมชลประทานได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนฤดูแล้งปีหน้า สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(14 พ.ค. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 41,075 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุเก็บกักรวมกัน

โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 17,156 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวมกัน 11,170 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,474 ล้าน ลบ.ม.เพียงพอจนถึงฤดูฝน โดยกรมชลประทานได้กำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทีนอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้กำหนดให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เก็บเกี่ยวทันแล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 ทุ่ง คือ ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 382,000 ไร่ ปัจจุบันได้ส่งน้ำเพื่อให้เริ่มการเพาะปลูกไปแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนเดือน ส.ค.62 ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 12 ทุ่ง พื้นที่รวมประมาณ 1.15 ล้านไร่ ได้เริ่มการเพาะปลูกแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนเดือน ก.ย. 62ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 573 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 465 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 365 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 78 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 41 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ มั่นใจว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23