อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ธอส.สร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง

“ธานินทร์-สุดจิตตรา” นำคณะครู-นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ร่วมกิจกรรมโครงการ “ธอส. ร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง”ปี 2562 พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น.


นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส. และพนักงานธนาคารนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ธอส.สร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง”ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ความสุข และจิตนาการให้แก่เยาวชนที่เป็นผู้พิการทางสายตาในพื้นที่ห่างไกล ต่อยอดการศึกษาภายในห้องเรียน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี     ทั้งนี้ได้ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า-ปูไข่ สัมผัสน้ำทะเล เข้าศึกษาประวัติความเป็นมาและกิจการของทหารภายในพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการโดยพนักงานสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส. ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16