อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

นักวิชาการเสนอใช้เทคโนโลยี "Blockchain" ทำธุรกรรม

นักวิชาการเสนอใช้เทคโนโลยี “Blockchain” รองรับการทำบุญยุค 4.0 พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.

ผศ.ดร. วีรณัฐ  โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่และประธานกรรมการมูลนิธิบ้านอารีย์ นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชน เสนอแนวคิดให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัด เพื่อสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดได้

เทคโนโลยี “บล็อกเชน” (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้รองรับการทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัล ซึ่งหลากหลายอุตสาหกรรมได้นำมาปรับใช้ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การทำงานที่ต้องการความโปร่งใส และมีการกระจายอำนาจในการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรม สำหรับวงการพระพุทธศาสนาในช่วงหลายปีมานี้มีกรณีที่ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาในหมู่พุทธศาสนิกชนอยู่บ่อยครั้ง เช่น การทุจริตเงินวัด กิจกรรมพุทธพาณิชย์เพื่อเรี่ยไรเงิน หรือกรณีพระสงฆ์นำเงินไปซื้อสิ่งเสพติดและของมึนเมา ซึ่งล้วนสร้างความเคลือบแคลงใจและเสื่อมศรัทธาในหมู่ชาวพุทธมากขึ้นเรื่อยๆ

ผศ.ดร. วีรณัฐ โรจนประภา จึงเสนอทางออกคือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริจาคและการทำบุญของพุทธศาสนิกชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการเก็บข้อมูลการบริจาค และบริจาคด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่มีค่าคงที่ (Stable Coin) เรียกว่า “บุดดิสต์ คอยน์” (Buddhist Coin) หลักการคือ เปลี่ยนการบริจาครูปแบบเดิมที่เป็นเงินบาทที่เมื่อวัดหรือพระสงฆ์รับไปแล้วสามารถนำไปซื้อของอะไรก็ได้ตามต้องการ ซึ่งอาจเป็นของที่ไม่เหมาะแก่สมณสารูป มาเป็นการบริจาคผ่าน บุดดิสต์ คอยน์ ซึ่งแปลงมาจากเงินบาท

เมื่อวัดหรือพระสงฆ์ได้รับบุดดิสต์ คอยน์ แล้วจะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการได้เฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ตามขอบเขตของหลักพระวินัยเท่านั้น และธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนช่องทางนี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบบล็อกเชนที่กระจายการจัดเก็บ และไม่สามารถแก้ไขได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในเครือข่ายสามารถอนุมัติและตรวจสอบการใช้เงินของวัดได้ โดยบุดดิสต์ คอยน์ จะมีค่าคงที่ ไม่มีการเก็งกำไรเช่นเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆ ที่สำคัญผู้บริจาคสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินบริจาคได้ว่าวัดได้นำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

หลังจากนี้ ผศ.ดร. วีรณัฐ  โรจนประภา จะเดินหน้าพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ให้บุดดิสต์ คอยน์ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการบริจาคนอกเหนือจากการบริจาคเป็นเงินบาทตามปกติ โดยเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและบุดดิสต์ คอยน์ จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และช่วยป้องกันการใช้เงินผิดประเภทของวัดได้ระดับหนึ่ง ซึ่งในอนาคตหากทุกการบริจาคทำด้วยบุดดิสต์ คอยน์ จะทำให้ไม่เกิดการใช้เงินผิดประเภท ทั้งยังสามารถผสมผสานพัฒนาระบบนี้ร่วมกับเทคโนโลยี IoT และ AI เพื่อตอบโจทย์ “ความโปร่งใส” และ “ความน่าเชื่อถือ” รวมถึงยกระดับการบริจาคเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 96