อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

ในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. นับเป็นโอกาสมหามงคล ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีรพล ตังสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรคสอง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ซึ่งได้บัญญัติ เรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่า
 
“ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ”
 


ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ โดยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 เป็นต้นมา
 
วันที่ 1 ม.ค. 62 มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 4 -6 พ.ค. 62 นับเป็นโอกาส มหามงคลและเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติอีกวาระหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายพระพรชัยมงคล โดยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้วันที่ 4 พ.ค. 62 เวลา 10.09-12.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐเลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทร วินิจฉัย เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น. เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เวลา 18.00 น. เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร
 
เวลา 13.19-20.30 น. เฉลิมพระราชมณเฑียรเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
 


วันที่ 5 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 
วันที่ 6 พ.ค. 62 เวลา 16.30 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. เสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ทรงมีพระราโชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ และทรงมอบหน่วยราชการในพระองค์ 904 ตั้งโรงครัวพระราชทาน
 


เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 6 พ.ค. 62 ประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรชัยมงคลจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์ข้อความ เสด็จออกสีหบัญชร 6 พ.ค.62” ซึ่งมีจำนวน 100,000 เข็ม และกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 300,000 ใบ ณ จุดคัดกรองที่ตั้งไว้ 6 จุด ในบริเวณต่าง ๆ คือ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า พระแม่ธรณีบีบมวยผม ท่าช้าง สะพานช้างโรงสี สะพานมอญ และสะพานเจริญรัช


………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 291