อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

PEAเร่งจ่ายไฟคืนชาวบ้านพื้นที่จ.นครนายก

PEA เร่งแก้ไขระบบจำหน่ายทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชม. เพื่อคืนให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครนายก ทุกครัวเรือนครบ 100% ภายในวันนี้ หลังเกิดเหตุลมพายุพัดถล่ม เสาไฟฟ้าโค่นล้ม ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.19 น.


ตามที่เกิดเหตุลมพายุพัดถล่ม เสาไฟฟ้าโค่นล้มในพื้นที่ จ.นครนายก ตั้งแต่บริเวณหมู่ 2 ต.ศรีจุฬา ถึงหน้าโรงเรียนบ้านกำแพงเศียรส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง วันนี้ (26 เม.ย.) เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ส่งทีมชุดแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานHotline รถกระเช้าพร้อมชุดก่อสร้าง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาองครักษ์ สาขาบ้านนา สาขาวิหารแดง สาขาย่อยปากพลีและการไฟฟ้าข้างเคียง เข้าเร่งดำเนินการแก้ไขระบบจำหน่ายทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด 24 ชม. เพื่อให้สามารถดำเนินการจ่ายไฟกลับคืนให้กับประชาชนให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 100% ภายในวันนี้ 

ทั้งนี้ PEA ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ ประกอบด้วย ทหารจากโรงเรียนนายร้อย จปร.จ.นครนายก อบต.ศรีจุฬา จ.นครนายก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ป้องกันจังหวัดนครนายก และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12