อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

SACICT จัดประกวดงานนวัตศิลป์ไทย 2019

SACICT จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Craft Award 2019 : ICA 2019) จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT  ได้ดำเนินการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Craft Award 2019 : ICA 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการหรือ เทคนิคเชิงช่างแบบดั้งเดิม  ผสมผสานกับเทคโนโลยี  วัสดุใหม่  หรือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบให้มีความร่วมสมัย และสามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่สามารถเข้าถึงคนยุคปัจจุบันมากขึ้น  

ในปีนี้ เป็นการประกวดภายใต้แนวคิด “Surreal Hospitality" ( เปิดประสบการณ์เหนือจริง งานนวัตศิลป์ไทย) โดยการนำผลงานหัตถกรรมมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า  เพื่อรังสรรค์ให้โรงแรมหรือสถานที่พักผ่อนรูปแบบเดิมกลายเป็นโลกเสมือนในบรรยากาศ “เหนือจริง” ที่แตกต่างไปจากความอบอุ่นคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน  ซึ่งนับเป็นการเติมเต็มการท่องเที่ยวด้วยสุนทรียภาพจากงานศิลปหัตถกรรมผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองแปลกใหม่ให้ผู้มาเยือนต้องเหลียวมองงานศิลปหัตถกรรม 


 
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การจัดการประกวด Innovative Craft Award 2019 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนักออกแบบได้มีเวทีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยผู้เข้าประกวดจะต้องต่อยอดทักษะเชิงช่างงานศิลปหัตถกรรมไทยหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยความคิดสร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามแนวคิด“Surreal Hospitality"  หรือการเปิดประสบการณ์เหนือจริงงานนวัตศิลป์ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน SACICT Craft Trend 2019 เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจในงานหัตถกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยต้องการครอบครองงานศิลปหัตถกรรม ไปสู่การครอบครอง “ ประสบการณ์” จากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่แวดล้อมด้วยงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า”  


 
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์เหนือจริงในงานนวัตศิลป์ไทย สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.sacict.or.th/th/detail/2019-03-30-00-10-56 พร้อมส่งใบสมัครและแบบร่างได้ทาง Email : icaproject2019@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ และสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ โทร 1289 หรือ www.sacict.or.th
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6