อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อบต.สมอ สืบสานประเพณีวันไหว้พระธาตุทามจาน

อบต.สมอ สืบสานประเพณีวันไหว้พระธาตุทามจาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5  ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 22.48 น.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่บริเวณพระธาตุปราสาททามจาน ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายเทเวศร์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ประจำปี 2562 โดยมี นางคำแดง คำเขื่อง นายก อบต.สมอ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก 
  
นางคำแดง กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ พิธีเซ่นไหว้อโรคยาศาลปราสาททามจาน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแสดงรำบวงสรวง อโรคยาศาล ปราสาททามจาน การแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน การแสดงนิทรรศการ อโรคยาศาล พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านบริเวณตลาดโบราณ และมีการจุดบั้งไฟเพื่อบวงสรวงอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี โบราณสถาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป
  
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ศรีสะเกษ คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%