อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

"LEAN Quick Win"ติวเข้มเทคนิคต่อยอดธุรกิจ

“LEAN Quick Win” ติวเข้มเทคนิคต่อยอดธุรกิจ ทีเอ็มบีหนุนเอสเอ็มอี เพิ่มศักยภาพเติบโตอย่างแตกต่าง ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ธนาคารทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของเอสเอ็มอีสามารถเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain by TMB โดยจับมือกับเคเอกซ์ พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้ของประชาคมจากทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมสร้างศักยภาพให้เอสเอ็มอี เปิดหลักสูตรพิเศษ “LEAN Quick Win” สอนเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ช่วยต่อยอดธุรกิจให้โตได้อย่างแตกต่าง

“ความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี และเคเอกซ์ มจธ. ครั้งนี้ คือการต่อยอดโอกาสธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี เชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ผู้ประกอบการ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง ทันยุคดิจิทัล เป็นเวิร์ค ช้อปแบบเข้มข้น 4 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าร่วมการอบรมได้ในวงกว้างและสะดวกมากขึ้น” ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าว

อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เอสเอ็มอีจะได้รับความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค LEAN กับแนวทาง Design Thinking ช่วยจุดประกายไอเดีย และครอบคลุมความรู้ที่สำคัญสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเติบโตอย่างแตกต่างในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งการรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยปีนี้เป็นการจัดอบรมพิเศษเฉพาะเอสเอ็มอีที่อยู่ในภาคบริการ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือโรงเรียนสอนพิเศษทุกแขนงวิชา, บูทีคโฮเทล หรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และสถาบันเสริมความงาม ร้านเสริมสวย หรือสปา หลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าจะนำความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม“ปิยะวัฒน์ มีนมณี” กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะสเปซ หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ “LEAN Quick Win” กล่าวว่า การเข้าอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการเวิร์คช็อปคือ การลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เข้าใจรู้ลึกรู้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง นอกจากนี้ การร่วมทำเวิร์คช็อปยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และการบริหารธุรกิจระหว่างกัน รวมทั้งความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

“หลักสูตรนี้ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการ เพราะสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จากการนำแนวทาง Design Thinking และนวัตกรรมมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งลูกค้าและโรงแรม อีกทั้งนำเทคนิค LEAN เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อลดการสูญเสีย เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ส่งผลถึงการลดต้นทุนให้ธุรกิจด้วย”เช่นเดียวกับ “ณิชาภา เมตต์กรณ์จิต” เจ้าของธุรกิจสปา The Scent Spa Beauty and Wellness Spa กล่าวว่า ประโยชน์จากการเข้าอบรมครั้งนี้ คือความรู้จากวิทยากรและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ขณะที่การเรียนการสอนเน้นเรื่องเวิร์คช็อปและปฏิบัติจริง มีการแก้ปัญหาจากโจทย์จริง สร้างความเข้าใจแบบลงลึกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง Design Thinking เมื่อเข้าใจจะทำให้ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องมากขึ้น สร้างบริการได้ตรงจุด อีกส่วนหนึ่งเป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการหลากหลาย มีทั้งคลีนิค โรงแรม และโรงเรียน

“การทำเวิร์คช็อปร่วมกันได้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ที่หลากหลาย มีมุมมองไม่เหมือนกันทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และประโยชน์สูงสุดจากการอบรมครั้งนี้คือ การนำ Design Thinking มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรม ไอเดียสร้างสรรค์ที่แตกต่าง มีหลายจุดที่เราจะนำไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการลดการสูญเสียอะไรที่ไม่จำเป็น อะไรที่ควรลดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ”

#เพราะคุณต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB #TMBMakeTHEDifference


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 166