อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

"LEAN Quick Win"หนุนเอสเอ็มอีเติบโตอย่างแตกต่าง

ทีเอ็มบี ช่วยเอสเอ็มอีภาคบริการ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จัดหลักสูตรเข้มข้น “LEAN Quick Win” หนุนเติบโตอย่างแตกต่าง จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ในยุคดิจิทัลที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีความหลากหลายและแตกต่างกันมากขึ้น กลายเป็นความท้าทายที่ภาคธุรกิจต่างตระหนักถึงเป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เร่งขับเคลื่อนการปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ธุรกิจเอสเอ็มอีซึ่งมีเงินทุนค่อนข้างจำกัด แต่มีจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวมากกว่านั้นก็ต้องปรับตัวเช่นกัน ซึ่งการปรับตัวของธุรกิจเอสเอ็มอีจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง หรือนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี บอกเล่าถึงหลักสูตร LEAN Quick Win ว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค้นพบไอเดียใหม่ พร้อมสร้างความต่างให้ธุรกิจ โดย LEAN Quick Win เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีเอ็มบี และ เคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีแนวทางร่วมกันคือต้องการต่อยอดโอกาสธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี จึงได้จัดหลักสูตรเวิร์คช็อปแบบเข้มข้น และเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีเข้าร่วมการอบรมได้ในวงกว้าง

“เอสเอ็มอีจะได้รับความรู้ในแบบผสมผสานกัน ระหว่างแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Lean กับแนวทาง Design Thinking ที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และครอบคลุมความรู้ที่สำคัญสำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการเติบโตอย่างแตกต่างในยุคดิจิทัลนี้ และที่มากไปกว่านั้นคือเอสเอ็มอีจะได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากทางเคเอ็กซ์ มจธ. และทีเอ็มบี ด้วย” ดร.รุจิกร กล่าวทั้งนี้ หลักสูตร LEAN Quick Win ได้จัดอบรมแล้วถึง 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมพิเศษเฉพาะเอสเอ็มอีที่อยู่ในภาคบริการ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก หรือโรงเรียนสอนพิเศษทุกแขนงวิชา, บูทีค โฮเทล, เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และสถาบันเสริมความงาม ร้านเสริมสวย หรือสปา หลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าจะนำความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ทายาทที่เข้ามารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า และ โรงเรียนนานาชาติเด่นหน้า บริทิช สคูล กล่าวว่า จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร LEAN Quick Win ในครั้งนี้ ทำให้มีความเข้าใจในปรัชญาหลักของ Design Thinking มากขึ้น และคิดว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างมากจากการที่ให้ทุกคนมาร่วมในกิจกรรมเวิร์คช็อป และอยู่ในบรรยากาศเป็นกันเองขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกันถึงลูกค้าและความต้องการของลูกค้า ซึ่งจุดนี้ที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมาได้“ผมคิดว่าสามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง กับทางทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และครู ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดนวัตกรรมออกมาได้ เช่นการจัดหลักสูตรพิเศษ หรือวิธีการสอนแบบใหม่ที่จะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจโรงเรียนต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งภายนอกมาจากจำนวนประชากรเกิดน้อยลง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันความคาดหวังของผู้ปกครองก็มีมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะปรับปรุงกระบวนการทำงานจากภายในอย่างไรที่จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายจากภายนอกให้ได้มากขึ้น” ดร.เต็มยศ กล่าว

เช่นเดียวกับทายาทธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ที่ตั้งใจจะนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นไปใช้กับธุรกิจของครอบครัว โดยนางสาวสุมิตา จันทโร เล่าว่า ตนเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังจะเข้าไปรับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว จึงต้องการเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน หรือที่มีแนวความคิดเดียวกัน นอกจากนี้ LEAN Quick Win ยังสอนเรื่อง Design Thinking จึงสนใจเรียนรู้ว่าจะสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้อย่างไรนางสาวสุมิตา กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ มีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในทำเลใกล้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งธุรกิจของทางบ้านมีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 5 อาคาร ทั้งในย่านสุขุมวิท รามคำแหง และลาดพร้าว ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่สำหรับตนเองไม่คิดจะแข่งขันด้านราคา เพราะอัตราค่าเช่าไม่ได้สูงอยู่แล้ว และไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน จึงมองว่าเรื่องบริการและการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้ามีความสำคัญมากกว่า ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในยุคดิจิทัล จึงน่าจะมีนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างบริการให้ธุรกิจมีความน่าสนใจมากขึ้น

“ที่ผ่านมาพอมีความคิดเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ทุกอย่างดูไม่มีทิศทาง เพราะยังไม่สามารถจัดระเบียบความคิด หรือการจำกัด waste มาก่อน แต่พอมาเข้าร่วมอบรมแล้วทำให้ได้รู้ว่าอะไรสามารถตัดออกไปได้บ้าง เพื่อทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และลูกค้าไม่ต้องเสียเวลานาน ส่วนไอเดียบางอย่างที่เราคิดว่าแปลกเกินไป แต่จริง ๆ แล้ว ไอเดียนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้จริง เหมือนเราได้มาปลดปล่อยจินตนาการของตัวเอง และมีคนมาคอยสนับสนุนความคิดนั้นของเราให้สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ก็สามารถสร้างความแปลกใหม่ และความประทับใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน” นางสาวสุมิตา กล่าว

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า “LEAN Quick Win” หลักสูตรเวิร์คช็อปแบบเข้มข้น จากโครงการ LEAN Supply Chain by TMB สามารถช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอีให้สามารถต่อยอดโอกาสแห่งการเติบโตได้อย่างแตกต่าง อย่างแท้จริง

#เพราะคุณต้องได้มากกว่า #GetMOREwithTMB #TMBMakeTHEDifference


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 135