อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

แปลงเศษเหล็กเป็นมหา'ลัย 'ห้องเรียน'สอนความยั่งยืน

สัปดาห์นี้ชวนไปดูสถาบันการศึกษาที่จ.เชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญเปลี่ยนขยะแปลงเศษเหล็กเป็นมหาวิทยาลัย ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งเรือเก่า สร้างห้องเรียนสอนความยั่งยืน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.


มีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 33 ล้านตู้ทั่วโลก ที่กำลังจะกลายเป็นเศษเหล็ก!” ทั่วโลกมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ในระบบขนส่งทางเรือทั่วโลกอยู่ราว 60% ของการขนส่งทางเรือทั้งหมด โดยทุกปีคาดว่ามีการบรรทุกสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 1.7 พันล้านตัน และทั่วโลกมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ราว 33 ล้านตู้ ซึ่งหากตู้เหล่านี้หมดอายุการใช้งาน ล้วนถูกทิ้งเป็นเศษเหล็กอย่างไร้ค่า

สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ISDSI (International Sustainable Development Studies Institute) จ.เชียงใหม่ ได้ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งทางเรือ 17 ตู้มาเป็นอาคารเรียน และใช้อีก 5 ตู้ในบริเวณรอบรั้ว รวมเป็น 22 ตู้

การดัดแปลงวัสดุแบบนี้เรียกว่า Upcycle” หรือการนําวัสดุที่กําลังจะกลายเป็นขยะมาออกแบบเป็นของใช้ใหม่ ซึ่งยังไม่ถึงกับ Recycle เพราะรีไซเคิลคือการแปรรูปวัสดุ เช่น นําไปหลอมใหม่แล้วนํามาผลิตเป็นของใช้ใหม่อีกคร้ัง

โดยสถาบันมีอาคารเรียนขนาด 3 ชั้น สูงราว 3 เมตร ใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่ อาคารถูกออกแบบให้สามารถรับลมและแสงแดดได้ดี พร้อมบุฉนวนกันความร้อน จึงช่วยการลดใช้พลังงานของอาคารได้อีกทางหนึ่ง ส่วนแนวความกว้างนั้นมีการนำตู้คอนเทนเนอร์หั่นครึ่งเปิดผนังบางส่วน และประกอบเข้าหากันทำให้กลายเป็นห้องที่กว้าง ซึ่งทุกชิ้นส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ถูกนำมา reuse ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดที่ถูกทิ้งเลยสักส่วนอาคารเรียนดังกล่าวประกอบไปด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง, ห้องเรียนสอน 1 ห้อง, ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้องม, ห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง, ห้องสมุด, สำนักงาน, Co-working space, Common area, ห้องครัว และห้องน้ำ โดยทั้งหมดถูกสร้างเสร็จภายใน 9 เดือน (ไม่รวมตกแต่งภายใน)ตู้คอนเทนเนอร์เก่าถือเป็นทางออกการลดขยะและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เพราะการก่อสร้างในไทย มักสร้างด้วยคอนกรีต ซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อาคารเรียนนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก สมกับเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับความยั่งยืนและการรักษ์สิ่งแวดล้อมจริงๆ ที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เก่ามาดัดแปลงให้กลายเป็นอาคารเรียนในรูปแบบอนุรักษ์พลังงาน และนำวัสดุอย่างตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ โดยไม่ต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบธรรมชาติชิ้นใหม่

ทำบ้าน ทำร้าน ทำอาคารครั้งหน้า อย่าลืมนึกถึงตู้คอนเทนเนอร์เก่ากันนะทุกคน.
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
ขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพ https://isdsi.org/campus/ , International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI)


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 356