อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

'ภูฏาน'คาร์บอนต่ำกว่าศูนย์ มีพื้นที่ป่า72%เน้นความสุข

สัปดาห์นี้พาไปทำความรู้จัก “ภูฏาน” ประเทศเดียวในโลกที่ปล่อยคาร์บอนติดลบ เพราะมีพื้นที่ป่า 72% และขับเคลื่อนประเทศด้วยดัชนีความสุข พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.


“ภูฏาน” มีประชากรเพียง 7 แสน 5 หมื่นคน ถูกเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยประเทศยึด 4 เสาหลัก คือ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 2.การส่งเสริมและรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม 3.การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แวดล้อม  และ 4.การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

โดยเป็นประเทศที่ “ไม่เพียงแค่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 0...แต่ติดลบ...” เป็นไปได้อย่างไร???

1.เขียวทั้งประเทศ” ที่นี่มีป่าปกคลุม 72% ของพื้นที่ประเทศ โดยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าประเทศจะต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่ประเทศตลอดเวลา

2.ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย มีต้นไม้ดูดซับสูง” ดินแดนแห่งความสุขนี้ปล่อยคาร์บอนเพียงปีละ 1.5 ล้านตัน แต่พื้นที่ป่าสามารถดูดคาร์บอนได้ถึงปีละ 6 ล้านตัน ต้นไม้เหล่านี้จึงทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าที่ชาวภูฏานปล่อยหลายเท่าตัว3. เน้นใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำ” แทนพลังงานจากถ่านหินหรือก๊าซ ประเทศภูฏานยังส่งออกไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำไปให้ประเทศเพื่อนบ้านถึง 3 เท่าของไฟฟ้าที่ชาวภูฏานใช้ ซึ่งเป็นรายได้ส่งออกหลักของประเทศ และช่วยเพื่อนบ้านลดคาร์บอนได้อีกด้วย ตอนนี้ภูฏานกำลังลงทุนในพลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น พลังงานลม และแสงอาทิตย์ 

4. การท่องเที่ยวที่เน้นยั่งยืน” ทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวไปพัฒนาประเทศ จะถูกนำไปใช้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, การดูแลสุขภาพ, การบรรเทาความยากจน และใช้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยว

ภูฏานพัฒนาประเทศภายใต้กรอบการสร้าง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือ GNH (Gross National Happiness) เป็นสำคัญเหนือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวม” หรือ GDP โดยใช้ 4 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังข้างต้น และมี 9 แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในแบบฉบับ “ภูฎาน โมเดล” (4 Pillars and 9 Domains) ดังนี้ 1.การมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตามมาตรฐาน (Living standards)
2.ประชาชนมีการศึกษา (Education)
3.มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health)
4.ความสามารถในการรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อม (Environment )
5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Community vitality)
6.การใช้เวลาในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม (Time-use) หรือสร้างความสมดุลเรื่อง Work Life Balance
7.การมีสภาวะทางด้านจิตใจที่ดี (Psychological well-being)
8.การมีธรรมาภิบาล (Good governance)
9.ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมของชาติ (Cultural resilience and promotion

ประเทศภูฏานจึงเป็นประเทศที่รักษาสัญญากับนานาประเทศ เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนได้ดี ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างประเทศที่ใส่ใจประชาชน และสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนา และเติบโตแบบยั่งยืน เน้นประชาชนมีความสุข ในขณะที่หลายประเทศเน้นการพัฒนาที่ไม่ได้สนใจปัญสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน รวมไปถึงความรู้สึกของประชาชน

อย่างไรก็ตาม มลพิษ PM 10 และ PM 2.5 ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูฏาน โดยเฉพาะในเมืองหลวง “กรุงทิมพู” ช่วงหน้าหนาว เนื่องจากมีการเผาไม้ เผาป่า และแปรงเกษตรมากขึ้น!
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
ขอบคุณภาพจาก Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 36.58K