อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

รพ.วังจันทร์ เปิดโครงการ "9 บาท ใครๆ ก็วิ่งได้" ครั้งที่ 2

รพ.วังจันทร์ เปิดโครงการ "9 บาท ใครๆ ก็วิ่งได้" ครั้งที่ 2 รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคและทำให้สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.38 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บ้านไร่พล หมู่ 6 บ้านแก่งหวาย ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการ 9 บาท ใครๆ ก็วิ่งได้ ครั้งที่ 2" โดยมี นายสรายุทธิ์ พิศลพูล กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ประดิษธุ์ ปฐวีศรีสุธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ นายธงไชย โรจนวณิชยากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแก่งหวาย กรรมการการจัดงานและนักวิ่งกว่า 3,500 คน เข้าร่วมงาน
          
นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยทั่วไปหันมาออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้และยังทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง รวมถึงการให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนให้นักท่องในประเทศได้รู้จักอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังจันทร์อีกด้วย


         
นายสรายุทธิ์ พิศลพูล ประธานจัดงาน กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย จะทําให้ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคและทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงสามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ ผู้จัดงานเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งลักษณะโครงการเป็นงานวิ่งการกุศล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลวังจันทร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้อาศัยความร่วมมือจากผู้นำและคนในชุมชนเป็นอย่างดี เน้นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วประเทศได้รู้จักอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้ต่อเนื่องแพร่หลายต่อไป
        
สำหรับโครงการ "9 บาท ใครๆ ก็วิ่งได้ ครั้งที่ 2" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้โรงพยาบาลวังจันทร์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวังจันทร์โดยกิจกรรมวิ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ ประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 3,500 คนอีกด้วย

จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น