อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อส.สองพี่น้อง ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 65 ปี

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562  อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.36 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง นำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยเป็นผู้นำในหมวดที่ 1 ในพิธีสวนสนามกองผสม ปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธิตการจู่โจมตรวจค้น โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนทุกอำเภอ ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65 มีพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านสารจาก นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดง พร้อมพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดน พิธีสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดน จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2497 ไว้เป็นกำลังสำรอง ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิก อส. ร่วมมีภารกิจหลักด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานหลัก และช่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและภาระกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ครรชิต กระโห้แก้ว
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น