อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ผู้ใจบุญมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยแล้งหมู่บ้านชายแดน

มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ใจบุญมีนบุรีกรุงเทพฯ มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยแล้งหมู่บ้านชายแดน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.32 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่โรงเรียน ตชด.บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณสุพจน์ กวินจารุพงศ์ พร้อมคณะผู้ใจบุญจากมีนบุรี กรุงเทพฯ นำเครื่องยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป  มามอบช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านชายแดน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยแสง บ้านไม้สะเป่ และบ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 200 ครอบครัว   
      
สำหรับทั้ง 3 หมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้านชายแดนติดกับประเทศเมียนมา แม้จะอยู่ในช่วงหน้าหนาวแต่ก็เริ่มจะประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากอยู่ไกลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และลำห้วยลำคลองน้ำเริ่มแห้งขอดลงไม่สามารถที่จะระบายออกไปยังไร่สวนได้ บางครอบครัวเริ่มขาดน้ำในการบริโภค ทางหน่วยทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ เตรียมพร้อมที่จะนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือราษฎรบ้างแล้ว

ฉลอง หมั่นสกุล 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.แม่ฮ่องสอน คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น