อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

นพค.11 จัดโครงการอบรมป้องกันไฟป่า

นักรบสีน้ำเงิน นำโดย พ.อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ.นพค.11 จัดโครงการอบรมป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาไฟป่า ลดภาวะฝุ่นละออง อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.34 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ พ.อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 อ.ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า โดยมี พ.ท.บุญรุ่ง เกิดผล นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปพน ธัญธนาพงษ์ หน.สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค และวิทยากรสถานีควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพรรณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

โดยจุดประสงค์ของการทำโครงการนี้ เพื่อให้กำลังพลและราษฎรมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องไฟป่าสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจากไฟป่า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสถานีควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพรรณมาให้ความรู้ในเรื่องไฟป่าสภาวะฝุ่นควัน ในปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าเครื่องมืออุปกรณ์กลยุทธ์ในการดับไฟป่า การสาธิตการฝึกปฏิบัติจริงในการดับไฟป่าอย่างถูกวิธีและการสร้างแนวกันไฟพ.อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ.นพค.11 กล่าวว่า การฝึกอบรมในวันนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ไฟป่านับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำลายธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้และสัตว์ป่าในปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศของโลก โดยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน รวมถึงการเกิดภาวะฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหายใจของเรา ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน รวมถึงทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสนับสนุนในการดับไฟป่าหรือแจ้งเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

วิริยา บุญสูง 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%