อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

"ปลัดแมน"บรรยายพิเศษ การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

“ปลัดแมน” ศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บรรยายพิเศษเรื่องการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในชุมชน โครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.24 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน ในการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE ณ ศาลาประชาคม หมู่ 9 บ้านดอนแจงพัฒนา ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ให้กับเยาวชน และเด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้มีความรู้ด้านยาเสพติด พร้อมส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า "เป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด"ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างกระแสให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมเยาวชน TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ

ครรชิต  กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น