อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

"ดร.ฉวีรัตน์" เปิดงาน"รวมพลังความดี วิถีวัฒนธรรมฯ"

ผช.รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.18 น.

เมื่อเร็วๆนี้ วันที่ 11 ก.พ. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 และมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม” โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.เกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนแกนนำเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ประมาณ 1,000 คน ร่วมงานรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 20 จังหวัด จัดงาน สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อร่วมหาแนวทางขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ที่สอดคล้องตามแนวทางแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และ 2.งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรม ด้านส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรมจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดนัดคุณธรรม) มากกว่า 50  บูธ

พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น