อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

แม่สะเรียงจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน

แม่สะเรียงจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษาบุตรธิดา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่าอาสารักษาดินแดน จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01.06 น.


ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายกองโทธนกฤต  ฉันทะจำรัสศิลป์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 (นายอำเภอแม่สะเรียง) ได้เดินทางเป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้กำลังใจและอ่านสารจากนายกองใหญ่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
            


ด้านว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  เป้กล้า รองผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 (ปลัดอาสุโส อ.แม่สะเรียง) ได้กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด อำเภอทุกแห่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้มีจำนวนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 43 นายเข้าร่วมพิธี   พร้อมกันนี้ทางอำเภอแม่สะเรียงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมทางพิธีพุทธศาสนา การชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งยังกำหนดให้ เป็น “สัปดาห์วัน อส.” ในระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามแนวทางพระบรมราโชวาท กิจกรรมตามรอยพระกรณียกิจด้านต่างๆ รวมถึงการร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 อีกด้วย
   
-----------------------------------  

สุกัลยา  บัวงาม  รายงาน อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น