อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

เรือนจำจัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

เรือนจำจังหวัดสุโขทัยจัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขัง ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.29 น.

เมื่อเร็วๆ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขัง และกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในเรือนจำ (เรือนจำปลอดบุหรี่) ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งใกล้พ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ เช่นใช้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นต้น จากนั้นเปิดกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในเรือนจำโดยเด็ดขาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจุดเผาบุหรี่ เพื่อให้เรือนจำจังหวัดสุโขทัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

 
 สุริยา ด้วงมา ผู้สื่อข่าวเว็ปไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุโขทัย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น