อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ทหารไทย-เมียนมาร์ ประชุมเปิดด่านถาวร บ้านพระเจดีย์สามองค์

ผบ.ฉก.ลาดหญ้าจับมือทหารเมียนมา ประชุม Township border committee (TBC ) ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ปราบปรามยาเสพติด ชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ เมืองกาญจน์ ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.35 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสหภาพ ถนนบะหยินหน่อง อำเภอพญาตองซู  จังหวัดกอกาเร็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ประธานกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (อ.สังขละบุรี) ผบ.ร.29 กองกำลังสุรสีห์ พ.ท.อ่องโกลัด ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 96 ร่วมเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย - เมียนมา (อ.สังขละบุรี - อ.จะอินเซ็กจี) หรือ Township border committee (TBC) ครั้งที่ 4

โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี พ.อ.ชูพงษ์ สายอุบล รองผบ.ฉก.ลาดหญ้า พตอ.มานิตย์ ผลวานิช ผกก.สภ.สังขละบุรี พตอ.สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.กาญจนบุรี นายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย หน.ฝ่าย สืบสวนปราบปรามศุลกากรสังขละบุรี รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเมียนมา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาศอันดี ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้หารืออย่างเป็นทางการร่วมกัน ถึงการดำเนินการต่างๆ อาทิ ช่วง นี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็ช่วยรณรงค์ร่วมกัน  การเปิดด่านถาวรชายแดน การค้าขาย การส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุข ในพื้นที่แนวชายแดนของทั้ง2ประเทศ ขับเคลื่อนความเป็นอยู่ และการแก้ปัญหาร่วมกัน บนพื้นฐานของความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน มีทัศนคติที่ดีตามกรอบของประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยได้หารือร่วมกันในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวชายแดนในระดับท้องถิ่น ของทั้งสองประเทศ เช่นปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่มีการลักลอบนำเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทย รวมทั้งการลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ผ่านพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาชน ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ขอความร่วมมืองดกระบวนการเผา หรือทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน และมลภาวะที่เป็นภัย พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า หรือจุดผ่านแดนถาวร บริเวณด่านพรมแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นทั้งสองฝ่าย จะร่วมมือกันพยายามผลักดันให้มีการเปิดเป็นด่านถาวรให้เร็วที่สุด และได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการกระชับ ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย..

-----------------------------------------------

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น