อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

'บุหรี่'ภัยเงียบก่อฝุ่นพังโลก ขยะอันตราย-ต้นตอไฟไหม้

สัปดาห์นี้พาไปดูพิษภัย “บุหรี่” คร่าชีวิตใครบ้าง นอกจากก่อฝุ่นแล้ว ยังเป็นต้นต่อเพลิงไหม้ รวมทั้งก้นบุรี่ยังเป็นขยะเกือบครึ่งที่เก็บได้ในทะเล พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น.


บุหรี่ไม่ได้เพียงทำร้าย “สุขภาพมนุษย์” อย่างที่เรารู้กันเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำลาย “สิ่งแวดล้อม” และ “สิ่งมีชีวิต” โดยบุหรี่เป็นขยะพลาสติกอันตรายย่อยสลายยากอันดับ 1 ที่ถูกทิ้งผิดที่ผิดทางมากที่สุดทั้งบนบนบกและในทะเล เป็นสาเหตุหลักที่ก่อฝุ่นควันพิษ PM2.5 และยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดไฟไหม้ และคร่าหลายชีวิตทั่วโลก วันนี้จึงอยากจะชวนมาดูปัญหาของบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผมต่อการแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็นเรื่องไม่เล็กและไม่ควรมองข้าม

ถ้าเรานึกถึงขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งมากที่สุด เราคงนึกถึง “ถุงพลาสติกฝาขวด-หลอด” แต่จริงๆ ไม่ใช่ มันคือ..ก้นบุหรี่

โดยนับเป็นขยะพลาสติกอันตรายอันดับ 1 ที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในสิ่งแวดล้อม และทะเลมากที่สุด ที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 15 ปี ไม่ว่าเดินไปทางไหนก็เจอแต่ก้นบุหรี่จนเป็นเรื่องธรรมดา มีการคาดกาณ์ว่าในไทยมีขยะก้นบุหรี่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมราว 100 ล้านชิ้น องค์กร Truth Initiative เผยว่าทั่วโลกผลิตบุหรี่ราว 5.5 ล้านล้านมวน/ปี ซึ่งกลายเป็นขยะมหาศาล จะไปกระจุกและอุดตันตามท่อระบายน้ำ องค์กร Ocean Conservancy ระบุว่า 32 ปีที่ผ่านมา โครงการทำความสะอาดชายหาดและทะเล รวบรวมขยะที่เป็นก้นบุหรี่ได้กว่า 60 ล้านชิ้น หรือเกือบครึ่งของขยะที่เก็บได้ในทะเลทั้งหมดไม่นานมานี้แพทย์ไทยเผยงานวิจัยว่าควันจาก “บุหรี่” และ “บุหรี่ไฟฟ้า” มีส่วนก่อฝุ่น PM2.5 ที่สูงกว่าควันดำดีเซลเสียอีก จากการทดลองเปรียบเทียบเอารถมาจอดในห้องปิด 30 นาที กับการจุดบุหรี่ทิ้งไว้จำนวน 3 มวน ผลที่ปรากฏพบว่าควันจากบุหรี่ 3 มวน มีระดับค่า PM2.5 สูงกว่าควันจากท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลกว่าเท่าตัว และปัจจุบันคนไทยสูบบุหรี่ถึง 10.9 ล้านคน

ก้นบุหรี่เป็นขยะอันตราย พบสารเคมีมากมาย ท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง และสารก่อมะเร็งกว่า 60 ชนิด ที่ปนเปื้อนน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พบร่องรอยของสารเคมีนี้ในนกทะเลถึง 70% และในเต่าทะเล 30% และเมื่อก้นบุหรี่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ก็เป็นอันตรายสุขภาพมนุษย์ ซึ่งสิงห์อมควันทั่วโลก 13,000 ล้านคน กำลังทำอากาศเป็นพิษปล่อยคาร์บอน ก๊าซมีเทนอยู่ในขณะนี้

บุหรี่ยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดไฟไหม้มากที่สุด ทั่งไฟไหม้ป่า อาคาร บ้านเรือน สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพลิงไหม้จากบุหรี่ในไทยที่เป็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงที่ทราบไปทั่วโลก คือ เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์ฯ จ.นครปฐม เมื่อปี 2536 ในครั้งนั้นบุหรี่เป็นต้นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 188 ราย บาดเจ็บ 469 ราย นี่เป็นตัวอย่างเดียวของมหันตภัยจากบุหรี่


ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่าจริงจัง ทั้งรัฐ เอกชน ผู้ผลิต และผู้สูบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.ภาครัฐควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงปัญหาของบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม

2.ผู้ผลิตควรผลิตก้นกรองที่ดับได้เร็ว ปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ (หลายประเทศออกกฎหมายให้ปรับปรุงการผลิตบุหรี่ให้ดับง่ายภายใน 2 นาที)

3.ผู้ผลิตควรผลิตบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพน้อยลง และผลิตก้นกรองที่เป็นมิตรแวดล้อมมากขึ้น หรือผลิตบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรอง (องค์กร Truth Initiative เผยว่า ก้นกรองไม่ช่วยลดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้จริง)4.ภาครัฐควรใช้มาตราการ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ที่สาธารณะ และห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นอย่างเข้มงวด

5.ผู้เกี่ยวข้องควรให้มีข้อความรณรงค์บนกล่องบุหรี่ให้ทิ้งให้ถูกที่ และดับบุหรี่ทุกครั้งก่อนทิ้ง

6.รัฐ และเอกชน ควรจัดโซนนิ่งการดูดบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเข้มงวด (เหมือนญี่ปุ่นและหลายประเทศกำลังทำ)

7.รัฐและเอกชนควรเพิ่มที่ทิ้งบุหรี่ตามที่สาธารณะ เช่น ในหลายประเทศติดตั้งถังขยะที่มีช่องทิ้งก้นบุหรี่ และติดตั้งกล่องทิ้งก้นบุหรี่เล็กๆ ตามเสาในที่สาธารณะ
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%