อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

'อุดรธานี'มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

จ.อุดรธานี จัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 00.04 น.


ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า นโยบายในการดูแลค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบบรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอันตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับที่ได้มาในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในต้องดูแลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ซึ่งในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ำแทบทุกสินค้า เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย กุ้งขาว มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน จึงกำหนดให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายจำหน่ายในราคาต่ำเป็นพิเศษให้พี่น้องชาว จ.อุดรธานี ได้บริโภคในราคาประหยัดโดยไข่ไก่เบอร์ 2-3 แผงละ 30 ฟองราคา 80-90 บาท ราคาธงฟ้า 55 บาท กุ้งขาวทั้งเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กก.ราคาทั่วไป 65 บาท ราคาธงฟ้า 40 บาท กุ้งขาวแกะเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กก.ราคา 110 บาท ราคาธงฟ้า 85 บาท น้ำตาลทราย 1 กก.ราคาทั่วไป 22-23 บาท ราคาธงฟ้า 15 บาท น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาทั่วไป 36-42 บาท ราคาธงฟ้า 25 บาท และกะทิกล่อง 250 มล.แพ็คละ 6 กล่อง ราคาทั่วไป 100 บาท ราคาธงฟ้า 70 บาท ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าลดค่าครองชีพ เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชนนำมาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงานของภาคประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด และในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างบรรยายการทางการค้าการจ้างงานให้มีรายได้เพิ่ม ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย.....

--------------------------------

พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 34