อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ลงนามMOUผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU กับหน่วยงานในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เตรียมผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 23.45 น.


ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นายนาซิร  สนิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา  นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง นายสมยศ เลิศลำยอง  นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  นายมะอูโซะ สาลัง  นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ นางพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามในครั้งนี้ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา , อำเภอเบตง , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตงล, เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามบูรณาการการทำงานระหว่างผู้นำกลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”  เพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่  โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์  ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาอำเภอเบตงในอนาคต หลังจากที่มีการเปิดใช้สนามบินอย่างเป็นทางการ

-----------------------------------

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%