อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

PEA ขอบคุณปปช.-จิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่

PEA ขอบคุณประชาชนและจิตอาสาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถจ่ายไฟคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น.

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวถึงสถานการณ์การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบวาตภัยจากพายุ “ปาบึก” ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ใช้ไฟ 17 อำเภอ จำนวน 3 แสนกว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบ จนถึงปัจจุบัน PEA สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครัวเรือนได้เกือบทั้งหมด คงเหลือเพียงบางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการPEA ระดมทีมงานทั่วประเทศ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต/จังหวัดใกล้เคียง อาทิ ปัตตานี สงขลา ชุมพร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นอกเหนือจากทีมงานซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานจากส่วนกลาง รวมทั้งหมด 80 กว่าทีม จำนวนกว่า 600 คน เพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมี Mobile Generator จากภาคเหนือสนับสนุนการปฏิบัติงานPEA ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมาก อาทิ การตัดต้นไม้ที่หักโค่นทับเสาไฟฟ้าล้ม-สายไฟฟ้าขาด กีดขวางเส้นทางจราจร มีประชาชน จิตอาสาช่วยตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายออกจากเส้นทางสัญจร เพื่อให้ PEA สามารถดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าใหม่ ทำให้ PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนและจิตอาสาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ PEA ด้วยดี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54