อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

'เด็กหญิงบ้านราชวิถี'จัดงานวันเด็กแห่งชาติ62

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 62 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการด้านความรู้ มีความสนุกสนาน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.42 น.

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการด้านความรู้ มีความสนุกสนาน มีการแสดงความสามารถที่เหมาะสมตามวัย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 6 โซน ดังนี้ 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จัดแสดงภาพโครงการตาม  พระดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 2. โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด พม. เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ (KID THINK) โดยให้เด็กได้แสดงออก ผ่านการเล่นการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และรู้จักการให้และแบ่งปัน 3. โซนกิจกรรมภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย และกลุ่มเยาวชนได้นำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกผ่านนิทรรศการ (KID DO) เช่น การคัดแยกขยะ การอ่านหนังสือเสียง และการปลูกต้นไม้ 4. โซนกิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KIDS) เป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ได้แก่ ผาจำลอง บ้านผีสิง บ้านลม และรถไฟเล็ก 5. โซนกิจกรรมบนเวที (KIDS STAGE) การแสดงบนเวทีของเด็กในสถานรองรับของกระทรวง พม. การแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และตัวแทนองค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชน 6. โซนอาหาร และเครื่องดื่ม จัดบริการฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ส่วนกิจกรรมบนเวทีจากศิลปิน คอนเสิร์ต พลอย เดอะวอยซ์ และนนท์ อรัญสลับกับการแจกของรางวัลมากมายตลอดงาน. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%