อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

'เทศบาลทุ่งคอก' จัดกิจกรรม60วันแยกก่อนทิ้ง

เทศบาลตำบลทุ่งคอก จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.52 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ตามโครงการจังหวัดสะอาดของรัฐบาล โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง ผกก.สภ.ทุ่งคอก นายอนันธวัฒน์ จินดารัตน์ กำนันตำบลทุ่งคอก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านลองตอง นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ รร.วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมในกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง เทศบาลตำบลทุ่งคอก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และช่วยกันลดปัญหาปริมาณขยะ และรักษาสภาพแวดล้อม

เริ่มต้นจากผู้ร่วมรณรงค์กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนภายในชุมชนตลาดสด เทศบาลตำบลทุ่งคอก ไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้าน  และประชาชนได้รู้จักวิธีการจัดการลดขยะจากต้นทางการคัดแยกขยะ หรือการนำขยะที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะร่วมกัน และพร้อมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม หันกลับมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ถุงผ้า และปิ่นโต เป็นการสร้างวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ลดขยะให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยสดงดงาม น่าอยู่ และสามารถทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง โดยใช้หลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ด้วยการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ได้

ครรชิต กระโห้แก้ว
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17