อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม เอื้อเด็กไทยเติบโตใหญ่เป็นคนคุณภาพ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บอกว่า การได้ประชากรที่มีคุณภาพ ต้องมีกระบวนการสร้างสิ่งที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ๆ เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.


เราตั้งความหวังในตัวเด็กว่าต้องโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ซึ่ง นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บอกว่า การได้ประชากรที่มีคุณภาพ ต้องมีกระบวนการสร้างสิ่งที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้เป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย แน่นอนว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดได้ด้วยการพร่ำบอกทุกวัน ๆ แต่ต้องมีกระบวนการสร้างสิ่งที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ๆ

โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวซึ่งอยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ครอบครัวก็ยังต้องอยู่ภายใต้สถาบันอื่น ๆ อีก นั่นคือ ที่ทำงาน ชุมชน โรงเรียน ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งแวดล้อมที่ต้องเอื้อต่อการสร้างความดีงามให้เด็ก ยกตัวอย่าง เรื่อง “เวลาครอบครัว” หากพ่อ แม่ ยังต้องทำงานหนัก วันหยุดก็ต้องทำโอทีเพื่อให้มีรายได้มากพอเพื่อที่จะเลี้ยงคนในครอบครัว ก็นับว่าเป็นปัญหา เพราะขาดโอกาสในการได้ใช้เวลาร่วมกันถามว่าวันนี้เรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อครอบครัวได้มีเวลาอยู่กับลูกหรือไม่ หากครอบครัวไม่มีเวลากับลูก มีแค่เงิน แต่การถ่ายทอดความดีงามจะเกิดจากการใช้ชีวิตร่วม เช่น มีพื้นที่สาธารณะสำหรับครอบครัวได้ทำกิจกรรมเชิงบวก เด็กจะได้ซึมซับสิ่งที่ดี ๆ จากพ่อ แม่ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ”

นพ.ยงยุทธ ระบุว่า วันนี้เราอยู่บนทาง 2 แพร่ง เพราะที่ผ่านมาให้คุณค่าและความสำคัญกับเรื่องนี้น้อย เลยทำให้มีโอกาสที่จะกลายเป็นสังคมที่มีวิกฤติคุณภาพของประชากร ที่สะท้อนผ่านปัญหาของระบบการศึกษา และหากยังไม่ได้รับความสนใจแก้ปัญหามากพอ ต่อไปไทยจะกลายเป็นสังคมอุดมอาชญากรรม และคอร์รัปชั่น ซึ่งเกิดจากพื้นเพคุณค่าภายในของคนเราพัฒนาไม่ดี

ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่สังคมไทยต้องมาทบทวน ซึ่งย้ำว่าอย่าไปโทษพ่อ แม่ ครอบครัวเป็นรายบุคคล เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหากมองย้อนกลับไปจะเกิดคำถามว่าสังคมนี้เป็นอย่างไร ครอบครัวเขาถึงเป็นอย่างนี้ เราจะเห็นเองว่าการสร้างสิ่งดีงามเป็นภารกิจร่วมกันของสังคมทั้งนี้ การแก้ปัญหาคิดว่า 1. ควรเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดเข้าใจสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนของตัวเองมากที่สุด ได้เป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา และเติมส่วนที่ขาดลงไป ในขณะที่รัฐบาลส่วนกลางก็คอยดูแล สนับสนุนในสิ่งจำเป็น และไม่ซ้ำเติมด้วยการสนับสนุนสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษตามมา

“ถ้าเราจะเป็นสังคมไทยแลนด์ 4.0 อย่างที่ตั้งใจไว้ก็ต้องมาปรับตรงนี้ เพราะว่าคงไม่มีสังคมไหนที่จะเป็น 4.0 ได้ หากคุณภาพของคนแย่ ซึ่งคนคุณภาพไม่ใช่แค่เก่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยด้วย ซึ่งพวกนี้ไม่ได้มาจากการปลูกฝังด้วยการพูดทุกวัน ๆ แต่ต้องมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหสรับเด็ก ๆ ตั้งแต่วันนี้” นพ.ยงยุทธ กล่าวทิ้งท้าย.
..............................
อภิวรรณ เสาเวียง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42