อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

พีดีอี 5 ไอ ออกฤทธิ์อย่างไร

ยาเฉพาะกิจตัวแรกของโลก ซิลเดนาฟิล ยานี้จะถูกดูดซึมได้จากทางเดินอาหารและออกฤทธิ์เต็มที่ประมาณ 1 ชั่วโมงหลังการรับประทานยา เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 00.15 น.


การขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายเป็นผลมาจากการกระตุ้นที่ผนังหลอดเลือดด้วยสารเคมีชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นชื่อ ไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP) ที่สำคัญต้องรู้คือสารนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ชายได้รับการกระตุ้นทางเพศ สารนี้เมื่อสร้างขึ้นและไปออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดแดง แล้วจะต้องถูกทำลายลง มิฉะนั้นการขยายตัวของหลอดเลือดจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป ทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่ไม่ยอมคลายตัว ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดอย่างมากได้ สารที่ทำหน้าที่ทำลายไซคลิกจีเอ็มพี จะถูกปล่อยตามหลัง ไซคลิกจีเอ็มพี ออกมาที่ผนังของหลอดเลือดที่อวัยวะเพศชายสารนี้มีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์มีชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอเรส 5

ยาเฉพาะกิจตัวแรกของโลก มีชื่อทางเคมีว่าซิลเดนาฟิล ยานี้จะถูกดูดซึมได้จากทางเดินอาหารและออกฤทธิ์เต็มที่ประมาณ 1 ชั่วโมงหลังการรับประทานยา ยานี้จะถูกขจัดออกจากร่างกายทำให้ปริมาณยาคงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งในร่างกาย ภายหลังการรับประทานยาไปนาน 4 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์โดยเฉลี่ยประมาณ 30 นาที ยานี้ออกฤทธิ์โดยการช่วยคงสภาพการขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชาย (เฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ) ให้ขยายอยู่นานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศ ซึ่งในผู้ป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้การขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศจะเกิดขึ้นได้น้อยและเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพียงพอต่อการร่วมเพศ พีดีอี 5 ไอ หรือที่เรียกกันว่า ยาเฉพาะกิจ คือเอนไซม์ที่จะออกฤทธิ์โดยการขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ฟอสโฟไดเอสเตอเรส 5

ดังนั้นสารไซคลิกจีเอ็มพี จึงถูกทำลายน้อยลง ทำให้หลอดเลือดขยายตัวอยู่ได้ต่อไปในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในผู้ชายปกติ ปริมาณของสารไซคลิกจีเอ็มพี และอัตราการถูกทำลายด้วยเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเตอเรส 5 เป็นไปอย่างสมดุล ทำให้การแข็งตัวขึ้นนานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศแต่ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศความสมดุลนี้เสียไป ซิลเดนาฟิลจึงเข้ามามีบทบาทแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในคนปกติที่ไม่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การใช้ยานี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ไม่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือนานขึ้น ดังได้กล่าวแล้วว่ายานี้จะออกฤทธิ์ต่อเมื่อมีการหลั่งสารไซคลิกจีเอ็มพีแล้ว หมายถึงว่า ต้องมีการกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นก่อนและผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นด้วย ยาก็จะเข้ามาช่วยคงสภาพการแข็งตัวในผู้ป่วยที่มีปัญหา

ยานี้จะไม่ช่วยปลุกอารมณ์ทางเพศไม่ว่าจะใช้ยานี้กับผู้ชายหรือผู้หญิง ไม่ช่วยทำให้พลังทางเพศเพิ่มสูงขึ้นและไม่ช่วยให้ร่วมเพศได้นานขึ้นบ่อยครั้งขึ้นในคนที่ไม่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และยังมีอันตรายอย่างยิ่งถ้าคนกินมีโรคหัวใจจากเส้นเลือดหัวใจตีบต้องกินยากลุ่มไนเตรทเพื่อขยายเส้นเลือดหัวใจต้องกินทุกวันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แล้วคุณยังจะเสี่ยงกินยาโดยไม่ตรวจปรึกษากับแพทย์อีก ชีวิตมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เงินล้านก็ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44